Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 số 3889/UBND V/v chấn chỉnh công tác quản lý trật tự và văn minh đô thị UBND TP Hạ Long 13/05/2021
2 3965/QĐ-UBND

Quyết định Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Đặng Tiến Tình, bà Nguyễn Thị Quỳnh (thế hệ thứ 2 của ông, bà Đặng Tiến Hữu – Bùi Thị Họa) trú tại tổ 26 khu 3 phường Hà Khẩu thuộc diện GPMB dự án: Đường nối khu công nghiệp Cái Lân qua khu công nghiệp Việt Hưng đến Đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 12/05/2021
3 Số 3873/UBND Thực hiện một số chi phí cách ly y tế khám chữa bệnh trong phòng chống dịch Covid-19 UBND TP Hạ Long 12/05/2021
4 Số 260/TB-UBND V/v tạm dừng thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng tại khu vực dân cư các phường Hồng Hải, Cao Thắng, Hà Lầm UBND TP Hạ Long 12/05/2021
5 số 3810/UBND -YT V/v tổ chức ra soát tất cả các trường hợp đến trỏ về từ bệnh viện có ca dương tính với Covid 19 UBND TP Hạ Long 11/05/2021
6 Số 3783/UBND _VHTT V/v Phối hợp cung cấp thông tin về các dự án đầu tư giai đoạn 2010-2020 và danh mục các dự án dự kiến ( hoặc đề xuất) đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2030 UBND TP Hạ Long 11/05/2021
7 151/KH-UBND

Kế hoạch Thực hiện chương trình truyền thông dân số đến năm 2030 thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 10/05/2021
8 Số 3891/QĐ-UBND Về việc thành lập các Tổ thẩm định phương án đảm bảo y tế phục vụ tại các điểm bầu cử UBND TP Hạ Long 10/05/2021
9 3812/UBND-YT Điều chỉnh, bổ sung rà soát các trường hợp đến, trở về từ bệnh viện có ca mắc Covid-19 UBND TP Hạ Long 09/05/2021
10 3809/UBND Triển khai công tác phòng, chống dịch liên quan đến bệnh nhân 3260 tỉnh Hưng Yên UBND TP Hạ Long 09/05/2021
11 3810/UBND-YT tổ chức rà soát tất cả các trường hợp đến, trở về từ bệnh viện có ca dương tính với Covid-19 UBND TP Hạ Long 09/05/2021
12 150/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2021 UBND TP Hạ Long 07/05/2021
13 260/TB-UBND Tạm dừng thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng tại khu vực dân cư thuộc các phường Hồng Hải, Cao Thắng, Hà Lầm UBND TP Hạ Long 06/05/2021
14 3637/UBND Tạm dừng hoạt động tham quan, du lịch để phòng chống dịch Covid-19 UBND TP Hạ Long 06/05/2021
15 3615/UBND-YT v/v triển khai các biện pháo phòng, chống dịch Covid-19 UBND TP Hạ Long 05/05/2021
16 3561/UBND-VP v/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đối với trường hợp tàu F1 là nhân viên tàu Ambassador Cruise UBND TP Hạ Long 03/05/2021
17 3561/UBND-VP

V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đối với trường hợp F1 là nhân viên tàu AmBassador Cruise

UBND TP Hạ Long 03/05/2021
18 3551/UBND-VP

V/v tăng cường đôn đốc, giám sát việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng đối với các trường hợp có nguy cơ cao mắc COVID-19

UBND TP Hạ Long 02/05/2021
19 177/QĐ-UBND

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 01/05/2021
20 246/TB-UBND

Thông báo Về việc tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra xử lý vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố

UBND TP Hạ Long 30/04/2021