Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 Số: 27/QĐ-UBND Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2021  UBND TP Hạ Long 21/01/2021
2 Số: 214/UBND V/v triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý I năm 2021  UBND TP Hạ Long 12/01/2021
3 07/QĐ-UBND Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hạ Long lần thứ IX, năm 2021 UBND TP Hạ Long 12/01/2021
4 07/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam thành phố Hạ Long giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030

UBND TP Hạ Long 08/01/2021
5 05/KH-UBND Kế hoạch về tăng cường các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại cho người và bảo vệ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố UBND TP Hạ Long 08/01/2021
6 02/KH-BCĐ389 Kế hoạch Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong, sau tết nguyên đán Tân Sửu 2021 UBND TP Hạ Long 06/01/2021
7 Số: 32/UBND-VP V/v tiếp tục xác minh, truy vết, quản lý, theo dõi những người liên quan đến bệnh nhân COVID-19 UBND TP Hạ Long 05/01/2021
8 336/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội xuân 2021 UBND TP Hạ Long 31/12/2020
9 số: 339/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2021-2025 và tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố Hạ Long  UBND TP Hạ Long 31/12/2020
10 13198/UBND

V/v báo cáo, cung cấp thông tin theo các kế hoạch của UBND tỉnh

UBND TP Hạ Long 31/12/2020
11 Số: 6220/QĐ-UBND Quyết định về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND phường Bãi Cháy đối với bà Lê Thị Hiền UBND TP Hạ Long 30/12/2020
12 Số: 6219/QĐ-UBND Quyết định về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND phường Giếng Đáy đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn UBND TP Hạ Long 30/12/2020
13 13180/UBND v/v rà soát tìm kiếm và quản lý người liên quan đến bệnh nhân 1440 và 1451 theo TB của Bộ Y tế UBND TP Hạ Long 30/12/2020
14 450/KT V/v triển khai công tác kết nối tiêu thụ sản phẩm nông, thủy sản UBND TP Hạ Long 30/12/2020
15 333/KH-UBND Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Thành phố Hạ Long năm 2021 UBND TP Hạ Long 29/12/2020
16 334/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên

UBND TP Hạ Long 29/12/2020
17 Số: 13025/UBND-TCNV V/v thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019 UBND TP Hạ Long 28/12/2020
18 Số: 13003/UBND-VP V/v phối hợp, hỗ trợ đài truyền hình kỹ thuật số VTC thực hiện chuyên đề UBND TP Hạ Long 25/12/2020
19 Số: 12938/UBND-KT V/v thông báo kế hoạch tổ chức các hoạt động XTTM ngành nông nghiệp năm 2021 UBND TP Hạ Long 24/12/2020
20 Số: 767/TB-UBND Thông báo v/v tạm dừng thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng thuộc khu 7, phường Cao Thắng và khu 5, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long để phục vụ công tác xử lý ngập lụt trong khu dân cư  UBND TP Hạ Long 23/12/2020