Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 4524/UBND-VHTT

V/v phối hợp thực hiện chương trình “ Ga la Xiếc ba miền 2020”

UBND TP Hạ Long 25/05/2020
2 4502/BCĐ-YT

V/v tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không khói thuốc 31/5/2020 và Tuần Lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020

UBND TP Hạ Long 25/05/2020
3 4362/UBND

V/v lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan

UBND TP Hạ Long 20/05/2020
4 4378/UBND-VHTT

V/v lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “ Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

UBND TP Hạ Long 20/05/2020
5 148/KH-BCĐ

Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2002 trên dịa bàn thành phố

UBND TP Hạ Long 20/05/2020
6 140/KH-UBND

 

Kế hoạch tuyên truyền nghị quyết 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh(PCI), năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương(DDCI) năm 2020

UBND TP Hạ Long 15/05/2020
7 4207/UBND Tăng cường các giải pháp điều hành thu ngân sách nhà nước năm 2020 UBND TP Hạ Long 15/05/2020
8 147/KH

Kế hoạch một số giải pháp kích cầu du lịch Hạ Long năm 2020

 

UBND TP Hạ Long 14/05/2020
9 4006/BCĐ-BCĐPCDBTN

V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết

UBND TP Hạ Long 12/05/2020
10 142/KH-UBND

Kế hoạch Thực hiện “Xây dựng xã hội học tập” năm 2020 trên địa bàn thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 11/05/2020
11 3912/UBND

V/v chậm nộp tiền sử dụng đất còn lại của dự án Khu đô thị Hà Khánh, thành phố Hạ Long (giai đoạn 2) (đôn đốc lần 3)

UBND TP Hạ Long 08/05/2020
12 3918/UBND V/v phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão 2020 UBND TP Hạ Long 08/05/2020
13 3896/UBND-VHTT

V/v cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19

UBND TP Hạ Long 07/05/2020
14 3897/UBND-VHTT

V/v thông tin về kết quả xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Quảng Ninh năm 2019

UBND TP Hạ Long 07/05/2020
15 138-KH/UBND

Kế hoạch Tổ chức Chương trình Nghệ thuật chào hè Hạ Long – Quảng Ninh 2020

UBND TP Hạ Long 07/05/2020
16 3698/UBND-VP V/v điều chỉnh một số hoạt động liên quan đến công tác phòng chống dịch trong giai đoạn ổn định kinh tế xã hội UBND TP Hạ Long 01/05/2020
17 3667/UBND-VP

V/v tổ chức cho học sinh, học viên đi học và đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục và đào tạo

UBND TP Hạ Long 29/04/2020
18 3620/UBND

V/v khắc phục ô nhiễm môi trường tại hồ điều hòa khu 3, phường Hà Khánh

UBND TP Hạ Long 28/04/2020
19 3640/UBND-YT

V/v đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh truyền qua thực phẩm trong phòng chống dịch bệnh Covid-19

UBND TP Hạ Long 28/04/2020
20 134/KH-UBND

Kế hoạch Loại trừ bệnh phong trên địa bàn thành phố Hạ Long giai đoạn 2020-2021

UBND TP Hạ Long 28/04/2020