Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 8384/UBND vv thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đ/c Bí thư thành ủy về tình hình kết quả công tác tiếp công dân 8 tháng đầu năm 2021 UBND TP Hạ Long 14/09/2021
2 260/KH-UBND Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng chống covid 19 diện rộng đợt 2 trên địa bàn TP UBND TP Hạ Long 14/09/2021
3 438/QĐCC-UBND QĐ. Cưỡng chế thi hành Quyết định số 338/QĐ-XPVPHC ngày 27/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 14/09/2021
4 7886/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của công ty CP đầu tư Vòng Ngọc tại phường Hà Khẩu để thực hiện BT, GPMB dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh UBND TP Hạ Long 14/09/2021
5 775/BC-UBND Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị theo BC số 266-BC /BDVTU ngày 30/6/2021 của BDV thành ủy UBND TP Hạ Long 14/09/2021
6 6934/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của 10 hộ gia đình, cá nhân tại phường Hà Khẩu để thực hiện BT, GPMB dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh UBND TP Hạ Long 14/09/2021
7 6579/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất bổ sung của ông, bà Hoàng Tuấn Cường - Đinh Thanh Hoa tại khu 6 phường Hà Phong để thực hiện dự án: Đường bao biển nối tp Hạ Long với thành phố Cẩm Phả UBND TP Hạ Long 12/09/2021
8 7482/QĐ-UBND QĐ. đính chính một phần nội dung thu hồi đất tại QĐ số 7204/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 12/09/2021
9 6578/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất bổ sung của ông, bà Bùi Văn Yến - Phạm Thị Ngân tại khu 6 phường Hà Phong để thực hiện dự án: Đường bao biển nối tp Hạ Long với thành phố Cẩm Phả UBND TP Hạ Long 12/09/2021
10 8286/UBND Về việc lấy ý kiến nhân dân về tên gọi 02 Công trình Cầu Cửa Lục 1 và Cầu Cửa Lục 3 trên địa bàn Thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 10/09/2021
11 8240/UBND-KT Về việc theo dõi diễn biến, chủ động các biện pháp phòng, chống Cơn bão số 5 (bão Conson) và mưa lớn kéo dài trên địa bàn Thành phố UBND TP Hạ Long 10/09/2021
12 7702/QĐ-UBND QĐ. giao đất ở TĐC cho 06 hộ diện GPMB dự án đường nối KCN Cái Lân qua KCN Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn UBND TP Hạ Long 08/09/2021
13 8151/UBND vv rà soát quản lý và thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người lang thang cơ nhỡ UBND TP Hạ Long 08/09/2021
14 8157/UBND-VP vv thông báo số điện thoại đường dây nóng Trung tâm chỉ huy phòng chống covid 19 UBND TP Hạ Long 08/09/2021
15 255/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện QĐ số 1160/QĐ-TTg của TTg CP UBND TP Hạ Long 08/09/2021
16 8139/UBND vv thực hiện QĐ số 861/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã khu vực III, II, I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi UBND TP Hạ Long 08/09/2021
17 516/TB-UBND Thông báo lịch trực của trung tâm chỉ huy chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch covid 19 ( từ ngày 6/9-12/9/2021) UBND TP Hạ Long 08/09/2021
18 723/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC tháng 8/2021 UBND TP Hạ Long 08/09/2021
19 8108/UBND-VP Về việc  nghiêm thực hiện nhiệm vụ tại trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid 19 UBND TP Hạ Long 05/09/2021
20 314/QĐ-UBND; 7219/QĐ-TTCHPCD Quyết định Thành lập Quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy bộ phận thường trực của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn trên địa bàn Thành phố Hạ Long và Quyết định ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên của trung tâm chỉ huy chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn Thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 05/09/2021