Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 9423/QĐ-UBND QĐ phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư đồi Ngân hàng tại phường Hồng Hải và phường Cao Thắng UBND TP Hạ Long 25/10/2021
2 9422/QĐ-UBND QĐ phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư đồi Ngân hàng tại phường Hồng Hải và phường Cao Thắng UBND TP Hạ Long 25/10/2021
3 10156/UBND vv tăng cường công tác quản lý khai báo y tế UBND TP Hạ Long 22/10/2021
4 302/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 05/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo UBND TP Hạ Long 21/10/2021
5 303/KH-UBND Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Astrazeneca mũi 2 phòng covid 19 diện rộng UBND TP Hạ Long 21/10/2021
6 9184/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất củ 02 hộ gia đình, cá nhân tại phường Hà Khẩu để BT GPMB thực hiện dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên và thành phố Hạ Long (thuộc địa bàn thành phố Hạ Long) UBND TP Hạ Long 21/10/2021
7 9351/QĐ-UBND QĐ. giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông, bà Đoàn Thị Thọ tổ 21A, khu 2A, phường Cao Xanh để GPMB thực hiện dự án: Cải tạo chỉnh trang đương 18A, đoạn nút giao Hoàng Quốc Việt với đường 18A đến cầu Bãi Cháy UBND TP Hạ Long 21/10/2021
8 6841/UBND Về việc thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp việc bố trí văn phòng làm việc và việc triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách tới tổ Investor Care UBND TP Hạ Long 20/10/2021
9 9147/QĐ-UBND QĐ huỷ bỏ "Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Các thửa đất nông nghiệp xen kẹp thuộc tờ bản đồ địa chính số 89 và 98 tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long" được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4968/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 UBND TP Hạ Long 20/10/2021
10 9148/QĐ-UBND QĐ huỷ bỏ "Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Các thửa đất nông nghiệp xen kẹp thuộc tờ bản đồ địa chính số 96 và 97 tại phường Đại yên, thành phố Hạ Long" được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4966/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 UBND TP Hạ Long 20/10/2021
11 22-QĐ/BCĐ Quyết định kiện toàn thành viên Tiểu ban Thông tin và Truyền thông và thành lập Tổ hỗ trợn công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 20/10/2021
12 8411/QĐ-UBND QĐ điều chỉnh một phần nội dung Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 và số 1880/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND huyện Hoành Bồ UBND TP Hạ Long 20/10/2021
13 6392/UBND vv thực hiện QĐ số 2283/QĐ-UBND của UBND tỉnh UBND TP Hạ Long 20/10/2021
14 299/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin AstraZeneca mũi 2 phòng Covid - 19 diện rộng trên địa bàn Thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 20/10/2021
15 9078/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/200 thửa đất số 17, tờ bản đồ địa chính số 70, phường Hà Khánh, Thành phố Ha Long UBND TP Hạ Long 18/10/2021
16 9769/UBND-KT Về việc chủ động theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng, chống Cơn bão số 8 (bão Kompasu) UBND TP Hạ Long 15/10/2021
17 435/QĐ-UBND QĐ Thành lập Tổ công tác tham mưu triển triển khai thực hiện thông báo số 158/TB-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh UBND TP Hạ Long 15/10/2021
18 9111/QĐ-UBND QĐ huỷ bỏ "Quy hoạch chi tiết xây tỷ lệ 1/500 các thửa đất nông nghiệp xen kẹp tại tổ 18, 19 khu 4, phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long" được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4992/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 UBND TP Hạ Long 15/10/2021
19 9110/QĐ-UBND QĐ huỷ bỏ "Quy hoạch chi tiết xây tỷ lệ 1/500 các thửa đất nông nghiệp xen kẹp thuộc khu 1,2, 3,4 phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long" được UBND thành phố phê duyệt tại QĐ số 1541/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 UBND TP Hạ Long 15/10/2021
20 880/BC-UBND Báo cáo kết quả công tác triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH 9 tháng 2021 UBND TP Hạ Long 15/10/2021