Văn bản chỉ đạo điều hành của thành ủy Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 05-QĐ/BCĐ Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hạ Long Thành ủy Hạ Long 14/01/2021
2 723-QĐ/TU Quyết định ban hành Quy chế chất vấn tại các kỳ họp của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 Thành ủy Hạ Long 08/01/2021
3 03-CT/TU Chỉ thị của Ban thường vụ Thành ủy về tổ chức Tết năm 2021 Thành ủy Hạ Long 08/01/2021
4 724- QĐ/TU Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID 19 Thành phố Hạ Long Thành ủy Hạ Long 08/01/2021
5 số 34- KH/ TU Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 03- CT/TU ngày 26/12/2020; Chỉ thị số 04- CT/TU ngày 30/12/2020 của BTV Tỉnh ủy và Chỉ thị số 02- CT/TU, ngày 08/01/2021; Chỉ thị số 03- CT/TU, ngày 08/01/2021 của BTV Thành ủy Hạ Long Thành ủy Hạ Long 08/01/2021
6 số 02- CT/TU Chỉ thị của BTV Thành ủy về tăng cường chủ động các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại cho người và bảo vệ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Thành ủy Hạ Long 08/01/2021
7 722-QĐ/TU Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Thành phố Thành ủy Hạ Long 06/01/2021
8 204-CV/TU Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID 10 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới Thành ủy Hạ Long 06/01/2021
9 715-QĐ/TU Quyết định kiện tàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành phố , nhiệm kỳ 2016- 2021 Thành ủy Hạ Long 04/01/2021
10 30-KH/TU Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 12/11/2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong tình hình mới Thành ủy Hạ Long 30/12/2020
11 29-KH/TU Kế hoạch Biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ thành phố Hạ Long (1930-2020) Thành ủy Hạ Long 30/12/2020
12 Sô: 705-QĐ/TU Quyết định v/v kiện toàn ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố Hạ Long  Thành ủy Hạ Long 24/12/2020
13 Số: 28-KH/TU Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết số 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 17-NQ/TU của BCH Đảng bộ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 Thành ủy Hạ Long 23/12/2020
14 số: 17-NQ/TU Nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 Thành ủy Hạ Long 18/12/2020
15 Số 25-KH/TU Kế hoạch tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 16/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệ chế biến, chế tạo giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 Thành ủy Hạ Long 11/12/2020
16 Số 84-TB/TU Thông báo về việc nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Thành ủy quản lý   Thành ủy Hạ Long 04/12/2020
17 Số: 03/TB-BCĐ THÔNG BÁO: ý kiến chỉ đạo của BCĐ tại cuộc họp ngày 30/11/2020 Thành ủy Hạ Long 01/12/2020
18 Số: 48-BC/TU Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận của chính quyền năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 Thành ủy Hạ Long 18/11/2020
19 Số 08-BC/BCD Báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 Thành ủy Hạ Long 10/11/2020
20 Số 135/CV-TU ngày 10/11/2020 V/v tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cá nhân các đồng chí học viên được cử tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng của Tỉnh, Thành phố Thành ủy Hạ Long 10/11/2020