Văn bản chỉ đạo điều hành của thành ủy Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 241-KH/TU

Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội”

Thành ủy Hạ Long 07/05/2020
2 240-KH/TU

Kế hoạch Tuyên truyền, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)

Thành ủy Hạ Long 07/05/2020
3 1789-CV/TU

Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 28/4/2020 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ

Thành ủy Hạ Long 29/04/2020
4 22/TU Chỉ thị của ban  thường vụ thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân  Canh Tý 2020 Thành ủy Hạ Long 31/12/2019
5 211 - KH/TU Kế hoạch về việc tổ chức chào cờ đầu tuần trên địa bàn thành phố Thành ủy Hạ Long 23/12/2019
6 Số 33 - Ctr/TU CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC của Ban Chấp hành  Đảng bộ Thành phố, Ban thường vụ Thành ủy năm 2020 Thành ủy Hạ Long 12/12/2019
7 207-KH/TU Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/09/2019 của Ban bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. Thành ủy Hạ Long 02/12/2019
8 CTrTU Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của thành phố Hạ Long năm 2020 Thành ủy Hạ Long 01/11/2019