Văn bản chỉ đạo điều hành của thành ủy Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 Số 05-BCĐ Kết luận tại Hội nghị Giao ban BCĐ giảm nghèo Thành ủy Hạ Long 10/04/2021
2 số: 05-TB/BCĐ Thông báo kết luận của Trưởng ban chỉ đạo tại Hội nghị giao ban BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và xây dựng NTM 02 tháng đầu năm 2021 Thành ủy Hạ Long 26/02/2021
3 Số 251 CV/TU ngày 29/1/2021 V/v nắm và báo cáo tình hình nhân dân trước, trong và sau Tết nguyên đán  Thành ủy Hạ Long 29/01/2021
4 Số 46-KH/TU Kê hoạch: tổ chức chương trình 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và trao quyết định chuyển đảng chính thức cho đảng viên " Lớp Đảng viên 90 năm" Thành ủy Hạ Long 26/01/2021
5 Số 10 - Ctr/BCĐ Chương trình công tác của BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Thành ủy Hạ Long 26/01/2021
6 Số 144 - TB/TU Thông báo: Ủy quyền điều hành công việc chung của thành phố từ ngày 24/1/2021 đến ngày 2/2/2021 Thành ủy Hạ Long 22/01/2021
7 05-QĐ/BCĐ Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hạ Long Thành ủy Hạ Long 14/01/2021
8 723-QĐ/TU Quyết định ban hành Quy chế chất vấn tại các kỳ họp của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 Thành ủy Hạ Long 08/01/2021
9 03-CT/TU Chỉ thị của Ban thường vụ Thành ủy về tổ chức Tết năm 2021 Thành ủy Hạ Long 08/01/2021
10 724- QĐ/TU Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID 19 Thành phố Hạ Long Thành ủy Hạ Long 08/01/2021
11 số 34- KH/ TU Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 03- CT/TU ngày 26/12/2020; Chỉ thị số 04- CT/TU ngày 30/12/2020 của BTV Tỉnh ủy và Chỉ thị số 02- CT/TU, ngày 08/01/2021; Chỉ thị số 03- CT/TU, ngày 08/01/2021 của BTV Thành ủy Hạ Long Thành ủy Hạ Long 08/01/2021
12 số 02- CT/TU Chỉ thị của BTV Thành ủy về tăng cường chủ động các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại cho người và bảo vệ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Thành ủy Hạ Long 08/01/2021
13 722-QĐ/TU Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Thành phố Thành ủy Hạ Long 06/01/2021
14 204-CV/TU Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID 10 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới Thành ủy Hạ Long 06/01/2021
15 715-QĐ/TU Quyết định kiện tàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành phố , nhiệm kỳ 2016- 2021 Thành ủy Hạ Long 04/01/2021
16 30-KH/TU Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 12/11/2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong tình hình mới Thành ủy Hạ Long 30/12/2020
17 29-KH/TU Kế hoạch Biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ thành phố Hạ Long (1930-2020) Thành ủy Hạ Long 30/12/2020
18 Sô: 705-QĐ/TU Quyết định v/v kiện toàn ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố Hạ Long  Thành ủy Hạ Long 24/12/2020
19 Số: 28-KH/TU Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết số 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 17-NQ/TU của BCH Đảng bộ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 Thành ủy Hạ Long 23/12/2020
20 số: 17-NQ/TU Nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 Thành ủy Hạ Long 18/12/2020