Văn bản chỉ đạo điều hành của thành ủy Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1903-QĐ/TU Quyết định thành lập BCĐ, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 17/5/2021 của Tỉnh ủy và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới thành phố Hạ Long Thành ủy Hạ Long 26/11/2021
2 1903-QĐ/TU Quyết định thành lập BCĐ, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 17/5/2021 của Tỉnh ủy và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới thành phố Hạ Long Thành ủy Hạ Long 23/11/2021
3 348-TB/TU Thông báo Kết luận của BTV Thành ủy Hạ Long tại buổi làm việc với BCĐ phòng, chống covid 19 Thành phố và các xã, phường Thành ủy Hạ Long 22/11/2021
4 343-TB/TU Thông báo kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụn tại Hội nghị ngày 04/11/2021 Thành ủy Hạ Long 16/11/2021
5 320-TB/TU Thông báo Kết luận chỉ đạo của ban thường vụ Thành ủy về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 Thành ủy Hạ Long 25/10/2021
6 733-CV/TU Về việc thực hiện chỉ thị số 18-CT/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Thành ủy Hạ Long 23/10/2021
7 18-TB/BCĐ Thông báo ý kiến chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid 19 Thành phố tại hội nghị ngày 16/10/2021 Thành ủy Hạ Long 22/10/2021
8 21-QĐ/BCĐ Quyết định về việc kiện toàn thành viên Tiểu ban Dân vận, vận động và huy động xã hội trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hạ Long Thành ủy Hạ Long 15/10/2021
9 20-QĐ/BCĐ Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hạ Long Thành ủy Hạ Long 12/10/2021
10 303-TB/TU Thông báo lịch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy tháng 10/2021 Thành ủy Hạ Long 06/10/2021
11 09-CT/TU Chỉ thị về việc gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2022 Thành ủy Hạ Long 04/10/2021
12 03-QĐ/BCĐ  Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công thành phố Hạ Long Thành ủy Hạ Long 31/08/2021
13 296-KL/TU Kết luận Của BCH Đảng bộ Thành phố Thành ủy Hạ Long 27/08/2021
14 614/CV-TU Về việc thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU, ngày 11/8/2021 của BTV Tỉnh ủy Thành ủy Hạ Long 18/08/2021
15 268-TB/TU THÔNG BÁO KẾT LUẬN CHỈ ĐẠO CỦA CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY, BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 THÀNH PHỐ Thành ủy Hạ Long 18/08/2021
16 08-CT/TU Chỉ thị của BTV Thành ủy Hạ Long về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực Thành ủy Hạ Long 17/08/2021
17 08-CT/TU Chỉ thị của BTV Thành ủy Hạ Long về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực Thành ủy Hạ Long 17/08/2021
18 288-KL/TU Kết Luận của Ban chấp hành đảng bộ thành phố Hạ Long về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tại Hội nghị ngày 02/8/2021 Thành ủy Hạ Long 05/08/2021
19 19.1/NQ-HĐND Nghị quyết vv điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách TP năm 2021 Thành ủy Hạ Long 02/08/2021
20 6517/UBND Chương trình phối hợp giữa UBND TP với Ban Dân vận Thành ủy giai đoạn 2021-2025 Thành ủy Hạ Long 28/07/2021