Văn bản chỉ đạo điều hành của thành ủy Hạ Long

v
Số/Kí hiệu số: 05-TB/BCĐ
Ngày ban hành 26/02/2021
Ngày có hiệu lực 26/02/2021
Người ký
Trích yếu Thông báo kết luận của Trưởng ban chỉ đạo tại Hội nghị giao ban BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và xây dựng NTM 02 tháng đầu năm 2021
Cơ quan ban hành Thành ủy Hạ Long
Thể loại Thông báo
Tài liệu đính kèm
120210226151147_NTM 05.signed.pdf
Văn bản khác