Văn bản chỉ đạo điều hành của thành ủy Hạ Long

v
Số/Kí hiệu 268-TB/TU
Ngày ban hành 18/08/2021
Ngày có hiệu lực 18/08/2021
Người ký
Trích yếu THÔNG BÁO KẾT LUẬN CHỈ ĐẠO CỦA CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY, BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 THÀNH PHỐ
Cơ quan ban hành Thành ủy Hạ Long
Thể loại Thông báo
Văn bản khác