Văn bản chỉ đạo điều hành của thành ủy Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 Số: 13-TB-BCĐ Thông báo ý kiến chỉ đạo của trưởng BCĐ tại hội nghị ngày 26/5/2021 Thành ủy Hạ Long 28/05/2021
2 14-QĐ/BCĐ

Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố Hạ Long

Thành ủy Hạ Long 17/05/2021
3 Số 193/TU Thông báo kết luận của Bí thư Thành ủy Thành ủy Hạ Long 14/05/2021
4 Số 122-CV/TCNV V/v nộp biên bản công khai vabr kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 Thành ủy Hạ Long 13/05/2021
5 Số: 63/KH-TU Kế hoạch thực hiện kết luận số 126/KL-TU ngày 23/4/2021 của BTV Tỉnh ủy Thành ủy Hạ Long 07/05/2021
6 Số 05-BCĐ Kết luận tại Hội nghị Giao ban BCĐ giảm nghèo Thành ủy Hạ Long 10/04/2021
7 số: 05-TB/BCĐ Thông báo kết luận của Trưởng ban chỉ đạo tại Hội nghị giao ban BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và xây dựng NTM 02 tháng đầu năm 2021 Thành ủy Hạ Long 26/02/2021
8 Số 251 CV/TU ngày 29/1/2021 V/v nắm và báo cáo tình hình nhân dân trước, trong và sau Tết nguyên đán  Thành ủy Hạ Long 29/01/2021
9 Số 46-KH/TU Kê hoạch: tổ chức chương trình 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và trao quyết định chuyển đảng chính thức cho đảng viên " Lớp Đảng viên 90 năm" Thành ủy Hạ Long 26/01/2021
10 Số 10 - Ctr/BCĐ Chương trình công tác của BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Thành ủy Hạ Long 26/01/2021
11 Số 144 - TB/TU Thông báo: Ủy quyền điều hành công việc chung của thành phố từ ngày 24/1/2021 đến ngày 2/2/2021 Thành ủy Hạ Long 22/01/2021
12 05-QĐ/BCĐ Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hạ Long Thành ủy Hạ Long 14/01/2021
13 723-QĐ/TU Quyết định ban hành Quy chế chất vấn tại các kỳ họp của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 Thành ủy Hạ Long 08/01/2021
14 03-CT/TU Chỉ thị của Ban thường vụ Thành ủy về tổ chức Tết năm 2021 Thành ủy Hạ Long 08/01/2021
15 724- QĐ/TU Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID 19 Thành phố Hạ Long Thành ủy Hạ Long 08/01/2021
16 số 34- KH/ TU Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 03- CT/TU ngày 26/12/2020; Chỉ thị số 04- CT/TU ngày 30/12/2020 của BTV Tỉnh ủy và Chỉ thị số 02- CT/TU, ngày 08/01/2021; Chỉ thị số 03- CT/TU, ngày 08/01/2021 của BTV Thành ủy Hạ Long Thành ủy Hạ Long 08/01/2021
17 số 02- CT/TU Chỉ thị của BTV Thành ủy về tăng cường chủ động các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại cho người và bảo vệ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Thành ủy Hạ Long 08/01/2021
18 722-QĐ/TU Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Thành phố Thành ủy Hạ Long 06/01/2021
19 204-CV/TU Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID 10 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới Thành ủy Hạ Long 06/01/2021
20 715-QĐ/TU Quyết định kiện tàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành phố , nhiệm kỳ 2016- 2021 Thành ủy Hạ Long 04/01/2021