Văn bản chỉ đạo điều hành của thành ủy Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 30-KH/TU Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 12/11/2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong tình hình mới Thành ủy Hạ Long 30/12/2020
2 29-KH/TU Kế hoạch Biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ thành phố Hạ Long (1930-2020) Thành ủy Hạ Long 30/12/2020
3 Sô: 705-QĐ/TU Quyết định v/v kiện toàn ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố Hạ Long  Thành ủy Hạ Long 24/12/2020
4 Số: 28-KH/TU Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết số 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 17-NQ/TU của BCH Đảng bộ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 Thành ủy Hạ Long 23/12/2020
5 số: 17-NQ/TU Nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 Thành ủy Hạ Long 18/12/2020
6 Số 25-KH/TU Kế hoạch tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 16/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệ chế biến, chế tạo giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 Thành ủy Hạ Long 11/12/2020
7 Số 84-TB/TU Thông báo về việc nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Thành ủy quản lý   Thành ủy Hạ Long 04/12/2020
8 Số: 03/TB-BCĐ THÔNG BÁO: ý kiến chỉ đạo của BCĐ tại cuộc họp ngày 30/11/2020 Thành ủy Hạ Long 01/12/2020
9 Số: 48-BC/TU Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận của chính quyền năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 Thành ủy Hạ Long 18/11/2020
10 Số 08-BC/BCD Báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 Thành ủy Hạ Long 10/11/2020
11 Số 135/CV-TU ngày 10/11/2020 V/v tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cá nhân các đồng chí học viên được cử tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng của Tỉnh, Thành phố Thành ủy Hạ Long 10/11/2020
12 127-CV/TU Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 Thành ủy Hạ Long 03/11/2020
13 Số: 16-KH/TU

 Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 

Thành ủy Hạ Long 16/10/2020
14 Số: 36/BC-TU

 Báo cáo kết quả 9 tháng thực hiện nghị quyết số 21-NQ/TU  ngày 11/1/2020 của BCH Đảng bộ thành phố về “phương hướng, nhiệm vụ năm 2020” 

Thành ủy Hạ Long 13/10/2020
15 Số : 14-KH/TU

 Kế hoạch tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thông các ban xây dựng Đảng, văn phòng cấp ủy và thành lập Hội nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

Thành ủy Hạ Long 09/10/2020
16 Số: 15-KH/TU

 Kế hoạch tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 15/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 trên địa bàn Tỉnh” 

Thành ủy Hạ Long 09/10/2020
17 29-TB/TU

 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị giao ban Thường trực ngày 07/9/2020

Thành ủy Hạ Long 08/09/2020
18 58-CV/BCĐ

 V/v tăng cường công tác tuyên truyền, chuẩn bị cho đợt điều tra khảo sát chỉ số PAPI năm 2020 trên địa bàn thành phố Hạ Long

Thành ủy Hạ Long 04/09/2020
19 25-TB/TU

 Thông báo ý kiến chỉ đạo của thường trực Thành ủy tại Hội nghị giao ban Thường trực ngày 31/8/2020

Thành ủy Hạ Long 01/09/2020
20 13-TB/TU Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của BTV Thành ủy về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19 trong tình hình mới và phòng, chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn năm 2020 Thành ủy Hạ Long 19/08/2020