Văn bản chỉ đạo điều hành của thành ủy Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 21-CV/TU

 V/v tăng cường các biện pháp  phòng, chống dịch covid-19 và hướng dẫn cài đặt phần mềm bluezone, Ncovi 

Thành ủy Hạ Long 12/08/2020
2 04/CV-TU

 V/v triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới 

Thành ủy Hạ Long 29/07/2020
3 816/BC-TU

Báo cáo sơ kết 6 tháng thực hiện nghị quyết số 21/NQ-TU, ngày 11/1/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về “ phương hướng, nhiệm vụ năm 2020”

Thành ủy Hạ Long 30/06/2020
4 26-CT/TU

Chỉ thị của Ban thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Thành ủy Hạ Long 15/06/2020
5 1216-TB/TU

Thông báo về việc phân công tham mưu chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hạ Long lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025

Thành ủy Hạ Long 29/05/2020
6 241-KH/TU

Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội”

Thành ủy Hạ Long 07/05/2020
7 240-KH/TU

Kế hoạch Tuyên truyền, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)

Thành ủy Hạ Long 07/05/2020
8 1789-CV/TU

Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 28/4/2020 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ

Thành ủy Hạ Long 29/04/2020
9 22/TU Chỉ thị của ban  thường vụ thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân  Canh Tý 2020 Thành ủy Hạ Long 31/12/2019
10 211 - KH/TU Kế hoạch về việc tổ chức chào cờ đầu tuần trên địa bàn thành phố Thành ủy Hạ Long 23/12/2019
11 Số 33 - Ctr/TU CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC của Ban Chấp hành  Đảng bộ Thành phố, Ban thường vụ Thành ủy năm 2020 Thành ủy Hạ Long 12/12/2019
12 207-KH/TU Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/09/2019 của Ban bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. Thành ủy Hạ Long 02/12/2019
13 CTrTU Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của thành phố Hạ Long năm 2020 Thành ủy Hạ Long 01/11/2019