Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND thành phố Hạ Long

v
Số/Kí hiệu Số 35/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/09/2020
Ngày có hiệu lực 14/09/2020
Người ký
Trích yếu  Nghị quyết v/v thông qua nội dung bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Hạ Long
Cơ quan ban hành HĐND Thành phố Hạ Long
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm
120201002143250_35NQ.pdf
Văn bản khác