Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND thành phố Hạ Long

v
Số/Kí hiệu 37-58/QĐ-HĐND
Ngày ban hành 05/07/2021
Ngày có hiệu lực 05/07/2021
Người ký
Trích yếu Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ PCT, Chủ tịch HĐND phường, xã nhiệm kỳ 2021-2026
Cơ quan ban hành HĐND Thành phố Hạ Long
Thể loại Quyết định
Văn bản khác