Văn bản chỉ đạo điều hành khác

v
Số/Kí hiệu 05/TB-BCĐ
Ngày ban hành 28/07/2020
Ngày có hiệu lực 28/07/2020
Người ký
Trích yếu

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẤP TỈNH  VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 v/v triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

Cơ quan ban hành Khác
Thể loại Công văn
Văn bản khác