Văn bản chỉ đạo điều hành khác

v
Số/Kí hiệu 15/ĐK-UBND
Ngày ban hành 18/08/2020
Ngày có hiệu lực 18/08/2020
Người ký
Trích yếu

 Điện khẩn v/v tiêp tục thực hiện nhiệm vụ câp bách phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới

Cơ quan ban hành Khác
Thể loại Công điện
Văn bản khác