Văn bản chỉ đạo điều hành khác

v
Số/Kí hiệu 2653-CV/TU
Ngày ban hành 18/08/2020
Ngày có hiệu lực 18/08/2020
Người ký
Trích yếu

Về công tác phòng, chống mưa, bão trên địa bàn tỉnh

Cơ quan ban hành Khác
Thể loại Công văn
Văn bản khác