Văn bản chỉ đạo điều hành khác

v
Số/Kí hiệu 1894-TB/TU
Ngày ban hành 18/08/2020
Ngày có hiệu lực 18/08/2020
Người ký
Trích yếu

 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy v/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới tại cuộc họp ngày 18/8/2020

Cơ quan ban hành Khác
Thể loại Thông báo
Văn bản khác