Văn bản chỉ đạo điều hành khác

v
Số/Kí hiệu Số 3832/ SYT-NYV
Ngày ban hành 23/09/2020
Ngày có hiệu lực 23/09/2020
Người ký
Trích yếu

 

V/v triển khai Sổ tay Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid -19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới

Cơ quan ban hành Khác
Thể loại Thông báo
Văn bản khác