Văn bản chỉ đạo điều hành khác

v
Số/Kí hiệu số 247/UBND
Ngày ban hành 12/10/2020
Ngày có hiệu lực 12/10/2020
Người ký
Trích yếu v/v báo cáo công khai thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước tháng 9 năm 2020 cuả UBND phường Hà Lầm
Cơ quan ban hành Khác
Thể loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm
120201014092942_cv 247.signed.pdf
Văn bản khác