Văn bản chỉ đạo điều hành khác

v
Số/Kí hiệu Số: 2039/TB-SNV
Ngày ban hành 06/10/2020
Ngày có hiệu lực 06/10/2020
Người ký
Trích yếu

Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2020

Cơ quan ban hành Khác
Thể loại Thông báo
Tài liệu đính kèm
120201021202607_TB2039.pdf
Văn bản khác