Văn bản chỉ đạo điều hành khác

v
Số/Kí hiệu 21/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 30/07/2021
Ngày có hiệu lực 30/07/2021
Người ký
Trích yếu Nghị quyết quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan ban hành Khác
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm
120210730101158_NQ21_signed.pdf
Văn bản khác