Văn bản chỉ đạo điều hành khác

v
Số/Kí hiệu 74/BC-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 27/08/2021
Ngày có hiệu lực 27/08/2021
Người ký
Trích yếu Báo cáo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ Thành phố 6 tháng đầu năm 2021
Cơ quan ban hành Khác
Thể loại Báo cáo
Văn bản khác