Văn bản chỉ đạo điều hành khác

v
Số/Kí hiệu 36/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 27/08/2021
Ngày có hiệu lực 27/08/2021
Người ký
Trích yếu Nghị quyết về một số giải pháp cấp bách và chính sách đặc thù phòng, chống dịch bệnh covid 19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan ban hành Khác
Thể loại Nghị quyết
Văn bản khác