Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 9622/UBND V/v tiếp tục giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền đối với Công ty CP Tập đoàn FLC UBND TP Hạ Long 13/12/2019
2 461/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố năm 2019, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 UBND TP Hạ Long 12/12/2019
3 9590/UBND V/v dừng giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền đối với Công ty TNHH Địa ốc Việt Hàn UBND TP Hạ Long 12/12/2019
4 267/KH-BCĐLNATTP Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa lễ hội xuân 2020 UBND TP Hạ Long 12/12/2019
5 1054 /CCTHADS Báo cáo Kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019. Phương hướng thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 UBND TP Hạ Long 11/12/2019
6 767/TB-UBND Thông báo V/v công bố, công khai đường dây nóng và địa chỉ tiếp nhận các thông tin phản ảnh, kiến nghị các vấn đề về khai thác, tập kết khoáng sản trái phép; các hành vi gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 11/12/2019
7 265/KH-UBND Kế hoạch tổ chức lễ mít tinh ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 UBND TP Hạ Long 09/12/2019
8 264 KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1677/QĐ-TTg ngày 03/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025" trên địa bàn thành phố Hạ Long. UBND TP Hạ Long 09/12/2019
9 9425/UBND V/v Phân công nhiệm vụ phục vụ giải Việt dã truyền thống tỉnh Quảng Ninh lần thứ 49 và giải chạy tập thể lần thứ 26 năm 2019 UBND TP Hạ Long 06/12/2019
10 9423/UBND V/v Triển khai Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng và thông báo các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực lao động, tiền lương UBND TP Hạ Long 06/12/2019
11 9380/UBND V/v chủ động biện pháp phòng chống đói, rét cho đàn gia súc vị đông xuân. UBND TP Hạ Long 05/12/2019
12 8818/UBND-XD6 V/v Kết nối, tích hợp hệ thống chính thức với Cổng Dịch vụ công quốc gia UBND TP Hạ Long 04/12/2019
13 8818/UBND-XD6 V/v Kết nối, tích hợp hệ thống chính thức với Cổng Dịch vụ công quốc gia UBND TP Hạ Long 04/12/2019
14 263/KH-UBND Thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 03/12/2019
15 394/QĐ-UBND V/v Thành lập đoàn liên ngành kiểm tra công tác Phòng cháy, Chữa cháy chợ, Trung tâm thương mại, Siêu thị trên địa bàn Thành phố Hạ Long năm 2019 UBND TP Hạ Long 03/12/2019
16 207-KH/TU Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/09/2019 của Ban bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. Thành ủy Hạ Long 02/12/2019
17 8445/UBND V/v Thực hiện Thông báo số 1538-TB/TU ngày 22/10/2019 của TT Tỉnh ủy, Công văn số 1515-CV/TU ngày 31/10/2019 của Thành ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo UBND TP Hạ Long 05/11/2019
18 CTrTU Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của thành phố Hạ Long năm 2020 Thành ủy Hạ Long 01/11/2019
19 8341/UBND V/v Tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV UBND TP Hạ Long 31/10/2019