Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 Số: 1443/UBND-VP V/v đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh covid-19 để học sinh tiếp tục học tập tại trường UBND TP Hạ Long 27/02/2021
2 số: 05-TB/BCĐ Thông báo kết luận của Trưởng ban chỉ đạo tại Hội nghị giao ban BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và xây dựng NTM 02 tháng đầu năm 2021 Thành ủy Hạ Long 26/02/2021
3 số: 1447/BCĐ-VP V/v triển khai thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới UBND TP Hạ Long 25/02/2021
4 số:1411/UBND-TNMT V/v cấp GCNQSĐ đối với các trường hợp sử dụng đất chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính UBND TP Hạ Long 24/02/2021
5 Số: 12/TB-UBBC Thông báo v/v nộp hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND thành phố khóa II, Nhiệm kỳ 2021-2026 UBND TP Hạ Long 22/02/2021
6 Số: 1236/UBND-VHTT V/v cài đặt app kiểm soát dịch bệnh và kiểm soát việc khai báo y tế điện tử của người dân nội tỉnh và từ tỉnh ngoài vào Quảng Ninh UBND TP Hạ Long 19/02/2021
7 Số: 1257/UBND V/v đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã UBND TP Hạ Long 19/02/2021
8 Số: 1266/UBND-VHTT V/v tuyên truyền khai báo y tế điện tử của người dân nội tỉnh và từ tỉnh ngoài vào Quảng Ninh UBND TP Hạ Long 19/02/2021
9 Số 1017/UBND-NTM Tham gia ý kiến dự thảo báo cáo thẩm tra xét công nhận xã Hòa Bình, Kỳ Thượng đạt chuẩn nông thôn mới và xã Dân Chủ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao UBND TP Hạ Long 17/02/2021
10 Số: 1180/BCĐ-VP V/v điều chỉnh, bổ sung Mục 2, công văn số 1178/BCĐ-VP, ngày 15/2/2021 của BCĐ phòng chống dịch covid-19 Thành phố UBND TP Hạ Long 16/02/2021
11 Số: 1178/BCD-VP V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cấp bách trong tình hình mới UBND TP Hạ Long 15/02/2021
12 1178/BCĐ-VP

V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cấp bách trong tình hình mới

Khác 15/02/2021
13 910/UBND-DL1

V/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 khi kết thúc kỳ nghỉ tết nguyên đán Tân Sửu

Khác 15/02/2021
14 910/UBND-DL1

V/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 khi kết thúc kỳ nghỉ tết nguyên đán Tân Sửu

UBND tỉnh Quảng Ninh 15/02/2021
15 1097/UBND-VP V/v thống nhất thời gian thực hiện cách ly, phong tỏa tạm thời bà cách ly y yế tại nhà, nơi lưu trú phòng, chống dịch Covid-19 UBND TP Hạ Long 09/02/2021
16 1069/ UBND- YT V/v phối hợp bàn giao và tiếp nhận các trường hợp chuyển từ BVĐKQT Vinmec hạ Long về thực hiện cách ly tại nhà. UBND TP Hạ Long 08/02/2021
17 1031/UBND-VP

V/v điều chỉnh một số nội dung liên quan đến hoạt động vận tải và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố

UBND TP Hạ Long 06/02/2021
18 908/UBND-VP

V/v theo dõi, giám sát cách ly tại nơi cư trú đối với 73 trường hợp ngừng áp dụng các biện pháp cách ly y tế tập trung

UBND TP Hạ Long 03/02/2021
19 1090/QĐ-UBND

Quyết định Về việc gỡ bỏ phong tỏa tạm thời đối với chợ Cao Thắng, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 03/02/2021
20 Số: 05/CĐ-UBND Công điện v/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19 UBND tỉnh Quảng Ninh 30/01/2021