Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 11040/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của 03 hộ gia đình ,cá nhân tại phường Cao Thắng để thực hiện công trình: Hoàn thiện HTKT khắc phục sự cố ngập úng khu vực khu 7, phường Cao Thắng UBND TP Hạ Long 30/11/2021
2 9644/QĐ-UBND QĐ. Thu hồi đất của hộ ông, bà Đinh Văn Hùng - Bùi Thị Thoan để BT GPMB thực hiện dự án: Đường đấu nối Đường tỉnh 326 với QL 279 đoạn qua Cụm công nghiệp Hoành Bồ và Trung tâm xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 30/11/2021
3 10811/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của ông, bà Hoàng Văn Lợi - Hoàng thị Kim đang sử dụng tại thôn Sang, xã Vũ Oai để GPMB thực hiện dự án HT điểm dân cư TĐC thông Đồng Sang, xã Vũ Oai tp Hạ Long (giai đoạn 2) UBND TP Hạ Long 30/11/2021
4 10718/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của 03 hộ gia đình ,cá nhân tại phường Hà Khẩu để BT GPMB thực hiện dự án: Khu dân cư, TĐC và nhà ở tập thể khu , phường Hà Khẩu UBND TP Hạ Long 30/11/2021
5 11524/UBND-VP Về việc triển khai một số nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn Thành phố UBND TP Hạ Long 30/11/2021
6 33/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Thành phố năm 2021 HĐND Thành phố Hạ Long 29/11/2021
7 32/NQ-HĐND  Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư và phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án dự kiến đầu tư trong kế hoạch Đầu tư công năm 2022 của Thành phố HĐND Thành phố Hạ Long 26/11/2021
8 10940/QĐ-UBND  QĐ. Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 (kèm theo phương án thiết kế kiến trúc công trình) nhà ở tại cá thửa đất số 30, 33, 37 tờ bản đồ địa chính số 18 thuộc tổ 03, khu 6, phường Yết Kiêu UBND TP Hạ Long 26/11/2021
9 1903-QĐ/TU Quyết định thành lập BCĐ, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 17/5/2021 của Tỉnh ủy và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới thành phố Hạ Long Thành ủy Hạ Long 26/11/2021
10 10540/QĐ-UBND QĐ. Thu hồi đất do 05 hộ dân đang sử dụng tại thôn Đè E, xã Lê Lợi để GPMB thực hiện dự án Đường đấu nối QL 279 đến TL 342 thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 26/11/2021
11 10400/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của hộ ông, bà Vũ Đức Thông - Nguyễn thị Thuỷ, tổ 33A, khu 5, phường Hà Khánh để thực hiện BT GPMB mặt bằng thực hiện dự án: Hành lang bảo đảm an toàn nổ mìn phục vụ dự án khai thác lộ thiên mỏ Suối Lại, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 26/11/2021
12 10056/QĐ-UBND QĐ. Thu hồi đất của 36 hộ gia đình, cá nhân tại phường Đại Yên để thực hiện công tác BT, GPMB dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long xanh UBND TP Hạ Long 26/11/2021
13 10057/QĐ-UBND QĐ. Thu hồi đất của 05 hộ gia đình, cá nhân tại phường Hà Khẩu để BT GPMB thực hiện dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh UBND TP Hạ Long 26/11/2021
14 9759/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của hộ ông Tẩy Văn Hồng - Đỗ thị Thịnh thôn Làng, xã Thống Nhất để BT GPMB thực hiện dự án: Đường đấu nối Đường tỉnh 326 với QL 279 đoạn qua Cụm công nghiệp Hoành Bồ và Trung tâm xã Thống Nhất UBND TP Hạ Long 26/11/2021
15 11403/UBND-VP Về việc phân công chỉ đạo chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND Thành phố HĐND Thành phố Hạ Long 26/11/2021
16 11403/UBND-VP Về việc phân công chỉ đạo chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND Thành phố UBND TP Hạ Long 26/11/2021
17 736/TB-BQLVHL Thông báo về việc tài trợ sản phẩm lập nhiệm vụ quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Khác 25/11/2021
18 229/GM-QLĐT THƯ MỜI THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC Khác 24/11/2021
19 1903-QĐ/TU Quyết định thành lập BCĐ, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 17/5/2021 của Tỉnh ủy và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới thành phố Hạ Long Thành ủy Hạ Long 23/11/2021
20 11324/UBND-VP Về việc triển khai một số biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn Thành phố UBND TP Hạ Long 23/11/2021