Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 9423/QĐ-UBND QĐ phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư đồi Ngân hàng tại phường Hồng Hải và phường Cao Thắng UBND TP Hạ Long 25/10/2021
2 9422/QĐ-UBND QĐ phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư đồi Ngân hàng tại phường Hồng Hải và phường Cao Thắng UBND TP Hạ Long 25/10/2021
3 320-TB/TU Thông báo Kết luận chỉ đạo của ban thường vụ Thành ủy về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 Thành ủy Hạ Long 25/10/2021
4 733-CV/TU Về việc thực hiện chỉ thị số 18-CT/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Thành ủy Hạ Long 23/10/2021
5 10156/UBND vv tăng cường công tác quản lý khai báo y tế UBND TP Hạ Long 22/10/2021
6 18-TB/BCĐ Thông báo ý kiến chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid 19 Thành phố tại hội nghị ngày 16/10/2021 Thành ủy Hạ Long 22/10/2021
7 302/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 05/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo UBND TP Hạ Long 21/10/2021
8 303/KH-UBND Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Astrazeneca mũi 2 phòng covid 19 diện rộng UBND TP Hạ Long 21/10/2021
9 9184/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất củ 02 hộ gia đình, cá nhân tại phường Hà Khẩu để BT GPMB thực hiện dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên và thành phố Hạ Long (thuộc địa bàn thành phố Hạ Long) UBND TP Hạ Long 21/10/2021
10 9351/QĐ-UBND QĐ. giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông, bà Đoàn Thị Thọ tổ 21A, khu 2A, phường Cao Xanh để GPMB thực hiện dự án: Cải tạo chỉnh trang đương 18A, đoạn nút giao Hoàng Quốc Việt với đường 18A đến cầu Bãi Cháy UBND TP Hạ Long 21/10/2021
11 3634/QĐ-UBND  HỎA TỐC: Quyết định công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh 21/10/2021
12 6841/UBND Về việc thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp việc bố trí văn phòng làm việc và việc triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách tới tổ Investor Care UBND TP Hạ Long 20/10/2021
13 9147/QĐ-UBND QĐ huỷ bỏ "Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Các thửa đất nông nghiệp xen kẹp thuộc tờ bản đồ địa chính số 89 và 98 tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long" được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4968/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 UBND TP Hạ Long 20/10/2021
14 9148/QĐ-UBND QĐ huỷ bỏ "Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Các thửa đất nông nghiệp xen kẹp thuộc tờ bản đồ địa chính số 96 và 97 tại phường Đại yên, thành phố Hạ Long" được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4966/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 UBND TP Hạ Long 20/10/2021
15 22-QĐ/BCĐ Quyết định kiện toàn thành viên Tiểu ban Thông tin và Truyền thông và thành lập Tổ hỗ trợn công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 20/10/2021
16 8411/QĐ-UBND QĐ điều chỉnh một phần nội dung Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 và số 1880/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND huyện Hoành Bồ UBND TP Hạ Long 20/10/2021
17 6392/UBND vv thực hiện QĐ số 2283/QĐ-UBND của UBND tỉnh UBND TP Hạ Long 20/10/2021
18 299/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin AstraZeneca mũi 2 phòng Covid - 19 diện rộng trên địa bàn Thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 20/10/2021
19 18-CT/TU Chỉ thị của của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid - 19 và ổn định kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng hai con số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Tỉnh ủy Quảng Ninh 18/10/2021
20 7373/UBND-DL1 hướng dẫn tạm thời cách ly, xét nghiệm, di chuyển phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh 18/10/2021