Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 Số 57/2018/NĐ-CP Nghị định Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp Khác 10/04/2021
2 Số 194/2019/NQ-UBND Nghị quyết V/v ban hành chính sách khuyến khích đầu tư, liên kết trong sx sản phẩm nông nghiệp UBND tỉnh Quảng Ninh 10/04/2021
3 Số 45/QD-TTg Quyết định V/v Cấp 1 số ấn phẩm,, báo tạp chí vùng dân tộc thiểu số và miền núi Khác 10/04/2021
4 Số 63/KH-BCĐ Kế hoạch đam bảo ATTP năm 2021 UBND TP Hạ Long 10/04/2021
5 Số 05-BCĐ Kết luận tại Hội nghị Giao ban BCĐ giảm nghèo Thành ủy Hạ Long 10/04/2021
6 Số 98/2018-NĐ-CP Nghị định về chính sách khyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Khác 09/04/2021
7 Số 46/DT V/v công khai chính sách doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trong chương trình xây dựng NTM UBND TP Hạ Long 09/04/2021
8 Số 105/KH-UBND Tuyên truyền phổ biến Luật cư trú và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính UBND TP Hạ Long 07/04/2021
9 Số 2733/UBND-LĐTBXH V/v tính thời gian công tác đối với người lao động không còn hồ sơ gốc thể hiện thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 1/1/1995 UBND TP Hạ Long 07/04/2021
10 2645/UBND

V/v thực hiện tách thửa đất ở tại một số phường, xã thuộc địa bàn thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 04/04/2021
11 104/KH-UBND

Kế hoạch đăng ký, rà soát xây dựng lực lượng dân quân tự vệ năm 2021

UBND TP Hạ Long 02/04/2021
12 2678/BCĐ-THADS

V/v tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021

UBND TP Hạ Long 02/04/2021
13 2688/UBND

V/v cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường năng lực cạnh tranh (DDCI) của thành phố

UBND TP Hạ Long 02/04/2021
14 1957/UBND-DL1

V/v một số biện pháp khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới

Khác 02/04/2021
15 2675/UBND-VP

V/v một số biện pháp khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới

UBND TP Hạ Long 02/04/2021
16 103/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình thành phố Hạ Long năm 2021

UBND TP Hạ Long 01/04/2021
17 2627/UBND

V/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, nhà ở, quảng cáo, môi giới, kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 01/04/2021
18 2627/UBND

V/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, nhà ở, quảng cáo, môi giới, kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 01/04/2021
19 2544/UBND

Về việc thông tin EU chính thức cho phép Việt Nam xuất khẩu thực phaamrt làm từ côn trùng vào thị trường EU

UBND TP Hạ Long 30/03/2021
20 68/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công bổ sung vào kế hoạch đầu tư công năm 2021 và bổ sung danh mục dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

HĐND Thành phố Hạ Long 29/03/2021