Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 06-TB/BCĐ

Thông báo Kết luận chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Đồng Sơn, Đồng Lâm ngày 27/02/2021

Khác 04/03/2021
2 1859/BCĐ

Về việc đề nghị phối hợp thực hiện kê khai thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

Khác 03/03/2021
3 88/TB-UBND

Thông báo về việc cấm neo đậu tại các khu vực vùng đệm ven bờ vịnh Hạ Long thuộc địa bàn các phường: Hồng Hà, Hồng Hải, Bạch Đằng, thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 03/03/2021
4 1567/BCĐ-VP V/v triển khai mở lại một số hoạt động kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới Khác 02/03/2021
5 Số: 1443/UBND-VP V/v đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh covid-19 để học sinh tiếp tục học tập tại trường UBND TP Hạ Long 27/02/2021
6 66/KH-UBND Kế hoạch năm an toàn giao thông 2021 trên địa bàn thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 26/02/2021
7 số: 05-TB/BCĐ Thông báo kết luận của Trưởng ban chỉ đạo tại Hội nghị giao ban BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và xây dựng NTM 02 tháng đầu năm 2021 Thành ủy Hạ Long 26/02/2021
8 số: 1447/BCĐ-VP V/v triển khai thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới UBND TP Hạ Long 25/02/2021
9 số:1411/UBND-TNMT V/v cấp GCNQSĐ đối với các trường hợp sử dụng đất chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính UBND TP Hạ Long 24/02/2021
10 Số: 12/TB-UBBC Thông báo v/v nộp hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND thành phố khóa II, Nhiệm kỳ 2021-2026 UBND TP Hạ Long 22/02/2021
11 Số: 1236/UBND-VHTT V/v cài đặt app kiểm soát dịch bệnh và kiểm soát việc khai báo y tế điện tử của người dân nội tỉnh và từ tỉnh ngoài vào Quảng Ninh UBND TP Hạ Long 19/02/2021
12 Số: 1257/UBND V/v đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã UBND TP Hạ Long 19/02/2021
13 Số: 1266/UBND-VHTT V/v tuyên truyền khai báo y tế điện tử của người dân nội tỉnh và từ tỉnh ngoài vào Quảng Ninh UBND TP Hạ Long 19/02/2021
14 Số 1017/UBND-NTM Tham gia ý kiến dự thảo báo cáo thẩm tra xét công nhận xã Hòa Bình, Kỳ Thượng đạt chuẩn nông thôn mới và xã Dân Chủ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao UBND TP Hạ Long 17/02/2021
15 Số: 1180/BCĐ-VP V/v điều chỉnh, bổ sung Mục 2, công văn số 1178/BCĐ-VP, ngày 15/2/2021 của BCĐ phòng chống dịch covid-19 Thành phố UBND TP Hạ Long 16/02/2021
16 Số: 1178/BCD-VP V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cấp bách trong tình hình mới UBND TP Hạ Long 15/02/2021
17 1178/BCĐ-VP

V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cấp bách trong tình hình mới

Khác 15/02/2021
18 910/UBND-DL1

V/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 khi kết thúc kỳ nghỉ tết nguyên đán Tân Sửu

Khác 15/02/2021
19 910/UBND-DL1

V/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 khi kết thúc kỳ nghỉ tết nguyên đán Tân Sửu

UBND tỉnh Quảng Ninh 15/02/2021
20 1097/UBND-VP V/v thống nhất thời gian thực hiện cách ly, phong tỏa tạm thời bà cách ly y yế tại nhà, nơi lưu trú phòng, chống dịch Covid-19 UBND TP Hạ Long 09/02/2021