Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

v
Số/Kí hiệu Số: 44/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/11/2020
Ngày có hiệu lực 16/11/2020
Người ký
Trích yếu Nghị quyết v/v cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021 
Cơ quan ban hành HĐND Thành phố Hạ Long
Thể loại Nghị quyết