Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

v
Số/Kí hiệu Số: 45/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/11/2020
Ngày có hiệu lực 16/11/2020
Người ký
Trích yếu Nghị quyết v/v  phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hạ Long- Nguồn vốn ngân sách thành phố Hạ Long; Điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công  ngân sách thành phố Hạ Long 2020; Danh mục các dự án thực hiện đình hoãn, giãn tiến độ và thực hiện điểm dừng kỹ thuật; Danh mục các dự án đầu tư mới năm 2021
Cơ quan ban hành HĐND Thành phố Hạ Long
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm
120201201115252_45NQ.pdf
Văn bản khác