Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

v
Số/Kí hiệu Số: 46/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/11/2020
Ngày có hiệu lực 16/11/2020
Người ký
Trích yếu Nghị quyết v/v nhất trí chủ trương ban hành cơ chế huy động, hỗ trợ vốn đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư đô thị đầu tư trước năm 2005 trên địa bàn thành phố Hạ Long  giai đoạn 2021- 2025.
Cơ quan ban hành HĐND Thành phố Hạ Long
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm
120201201115413_46NQ.pdf