Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

v
Số/Kí hiệu Số: 01/CT-TTg
Ngày ban hành 05/01/2021
Ngày có hiệu lực 05/01/2021
Người ký
Trích yếu Chỉ thị về tăng cường phòng, chống dịch bệnh covid-19
Cơ quan ban hành Khác
Thể loại Chỉ thị
Văn bản khác