Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

v
Số/Kí hiệu 1178/BCĐ-VP
Ngày ban hành 15/02/2021
Ngày có hiệu lực 15/02/2021
Người ký
Trích yếu

V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cấp bách trong tình hình mới

Cơ quan ban hành Khác
Thể loại Công văn
Tài liệu đính kèm
120210215235616_1178.signed.pdf