Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

v
Số/Kí hiệu Số 1017/UBND-NTM
Ngày ban hành 17/02/2021
Ngày có hiệu lực 17/02/2021
Người ký
Trích yếu Tham gia ý kiến dự thảo báo cáo thẩm tra xét công nhận xã Hòa Bình, Kỳ Thượng đạt chuẩn nông thôn mới và xã Dân Chủ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Cơ quan ban hành UBND TP Hạ Long
Thể loại Thông báo