Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

v
Số/Kí hiệu Số: 12/TB-UBBC
Ngày ban hành 22/02/2021
Ngày có hiệu lực 22/02/2021
Người ký
Trích yếu Thông báo v/v nộp hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND thành phố khóa II, Nhiệm kỳ 2021-2026
Cơ quan ban hành UBND TP Hạ Long
Thể loại Thông báo