Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 Số: 10207/UBND

 V/v phối hợp phát động cuộc thi trực tuyến “ Chung tay giảm thải rác thải nhựa vì Hạ Long xanh”

UBND TP Hạ Long 20/10/2020
2 Số: 10155/UBND-KT V/v tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi săn, bắt, kinh doanh, tiêu thụ các loại chim hoang dã trái pháp luật  UBND TP Hạ Long 19/10/2020
3 Số: 10190/UBND-VP

V/v xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

UBND TP Hạ Long 19/10/2020
4 số 1013/UBND-VP v/v tăng cường quản lý phương tiện SUP chèo tay hoạt động tự phát UBND TP Hạ Long 17/10/2020
5 Số: 16-KH/TU

 Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 

Thành ủy Hạ Long 16/10/2020
6 Số: 02/CV-BCĐ

 V/v chuẩn bị cho điều tra, khảo sát chỉ số PAPI năm 2020 trên địa bàn thành phố Hạ Long 

UBND TP Hạ Long 15/10/2020
7 Số: 10014/UBND

 v/v tăng cường thực hiện công tác quản lý trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố 

UBND TP Hạ Long 15/10/2020
8 Số: 9969/UBND-VP

 V/v triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân và Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

UBND TP Hạ Long 14/10/2020
9 Số: 10007/UBND-VP

 V/v thông báo thời gian, địa điểm tổ chức bắn ngư lôi, bắn đạn thật, thả chướng ngại thủy lôi trên biển của Lữ đoàn 170 Hải quân   

UBND TP Hạ Long 14/10/2020
10 Số 1903/STTTT-TTBCXB V/v tăng cường tuyên truyền ứng phó với cơn bão số 7 (NANGKA), áp thấp nhiệt đới  Khác 14/10/2020
11 Số: 36/BC-TU

 Báo cáo kết quả 9 tháng thực hiện nghị quyết số 21-NQ/TU  ngày 11/1/2020 của BCH Đảng bộ thành phố về “phương hướng, nhiệm vụ năm 2020” 

Thành ủy Hạ Long 13/10/2020
12 số 247/UBND v/v báo cáo công khai thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước tháng 9 năm 2020 cuả UBND phường Hà Lầm Khác 12/10/2020
13 Số 123/TB-TCKH

 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Thành phố  9 tháng đầu năm 2020

UBND TP Hạ Long 09/10/2020
14 Số : 14-KH/TU

 Kế hoạch tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thông các ban xây dựng Đảng, văn phòng cấp ủy và thành lập Hội nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

Thành ủy Hạ Long 09/10/2020
15 Số: 15-KH/TU

 Kế hoạch tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 15/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 trên địa bàn Tỉnh” 

Thành ủy Hạ Long 09/10/2020
16 Số:9806/BATGT

 V/v tuyên truyền tham dự giải thưởng “ Vô lăng vàng năm 2020” 

Khác 08/10/2020
17 9726/UBND-VHTT  V/v nắm bắt tình hình diễn biến dư luận xh trên địa bàn  UBND TP Hạ Long 07/10/2020
18 Số: 2039/TB-SNV

Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2020

Khác 06/10/2020
19 9612/UBND

Giải đáp kiến nghị, thắc mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

UBND TP Hạ Long 05/10/2020
20 446/VHTT

  v/v tuyên truyền đại hội thi đua yêu nước 

UBND TP Hạ Long 05/10/2020