Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 Số: 42/NQ-HĐND Nghị quyết v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban kinh tế -Xã hội HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
2 Số: 41/NQ-HĐND Nghị quyết v/v  miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
3 Số: 40/NQ-HĐND Nghị quyết v/v  miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
4 Số: 39/NQ-HĐND Nghị quyết v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
5 Số: 38/NQ-HĐND Nghị quyết v/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
6 Số: 37/NQ-HĐND Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021 Số: 38/NQ-HĐND Nghị quyết v/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
7 Số: 36/NQ-HĐND Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
8 11253/BCĐ- LNATTP Về việc tăng cường công tác phòng chống ngộ độc do độc tố tự nhiên, bảo đảm an toàn thực phẩm trong mùa bão, lũ 2020 UBND TP Hạ Long 16/11/2020
9 Số: 11200/UBND-TNMT V/v tham gia ý kiến vào dự thảo quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 202102030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 13/11/2020
10 306/KH-UBND Tổ chức tuyên truyền, triển khai các hoạt động thực hiện nhân ngày Quốc tế người khuyết tất 3/12/2020 UBND TP Hạ Long 12/11/2020
11 Số 11037/BCĐ-PCCDBTN V/v Tăng cường giám sát và phòng chống các dịch bệnh mùa Đông Xuân năm 2020-2021 Khác 11/11/2020
12 Số 08-BC/BCD Báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 Thành ủy Hạ Long 10/11/2020
13 Số 135/CV-TU ngày 10/11/2020 V/v tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cá nhân các đồng chí học viên được cử tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng của Tỉnh, Thành phố Thành ủy Hạ Long 10/11/2020
14 Thông báo số 658/TB-UBND ngày 10/11/2020 Về việc tạm dừng một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai tại các xã, phường: Hồng Hà, Hà Tu, Hà Phong, Bãi Cháy, Giếng Đáy, Hà Khẩu, Việt Hưng, Lê Lợi, Sơn Dương, Đồng Lâm, Kỳ Thượng. UBND TP Hạ Long 10/11/2020
15 303/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80- KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32- CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân UBND TP Hạ Long 09/11/2020
16 7582/UBND-DL1 V/v tăng cường phòng chống dịch COVID- 19 UBND tỉnh Quảng Ninh 06/11/2020
17 7582/UBND-DL1 V/v tăng cường phòng chống dịch Covid- 19 UBND tỉnh Quảng Ninh 06/11/2020
18 Số 656/TB-UBND Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Vũ Hồng Sơn, Quyền Chủ tịch UBND Thành phố tại phiên họp thường kỳ UBND Thành phố tháng 10/2020 UBND TP Hạ Long 06/11/2020
19 Số 298/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn TP Hạ Long giai đoạn 2021-2030 UBND TP Hạ Long 06/11/2020
20 10893/UBND-GD V/v tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trong các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố UBND TP Hạ Long 06/11/2020