Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 số 247/UBND v/v báo cáo công khai thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước tháng 9 năm 2020 cuả UBND phường Hà Lầm Khác 12/10/2020
2 Số 123/TB-TCKH

 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Thành phố  9 tháng đầu năm 2020

UBND TP Hạ Long 09/10/2020
3 Số : 14-KH/TU

 Kế hoạch tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thông các ban xây dựng Đảng, văn phòng cấp ủy và thành lập Hội nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

Thành ủy Hạ Long 09/10/2020
4 Số: 15-KH/TU

 Kế hoạch tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 15/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 trên địa bàn Tỉnh” 

Thành ủy Hạ Long 09/10/2020
5 Số:9806/BATGT

 V/v tuyên truyền tham dự giải thưởng “ Vô lăng vàng năm 2020” 

Khác 08/10/2020
6 9726/UBND-VHTT  V/v nắm bắt tình hình diễn biến dư luận xh trên địa bàn  UBND TP Hạ Long 07/10/2020
7 Số: 2039/TB-SNV

Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2020

Khác 06/10/2020
8 9612/UBND

Giải đáp kiến nghị, thắc mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

UBND TP Hạ Long 05/10/2020
9 446/VHTT

  v/v tuyên truyền đại hội thi đua yêu nước 

UBND TP Hạ Long 05/10/2020
10 275/KH-UBND Kế hoạch sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2021 UBND TP Hạ Long 05/10/2020
11 Số 9548/UBND V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị giao ban ngày 28/9/2020 UBND TP Hạ Long 01/10/2020
12 Số 10572/QĐ-UBND

 

Phê duyệt kế hoạch cưỡng chế, di dời, giải tỏa điểm tập kết cát, đá, sỏi không phù hợp với quy hoạch. mục đích sử dụng trên địa bàn phường Bãi Cháy

UBND TP Hạ Long 30/09/2020
13 Số: 02-TB/KLBCĐ Thông báo kết luận Hội nghị sơ kết  tháng thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020  UBND TP Hạ Long 29/09/2020
14 Số 9396/UBND -VP

 

Thực hiện điện khẩn số 16/DDK-UBND của UBNd tỉnh về Phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

UBND TP Hạ Long 29/09/2020
15 Số 9427/BCĐPCCDBTN

 V/v tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm

UBND TP Hạ Long 29/09/2020
16 Số 9421/UBND-VP

V/v đăng thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc Tết trung thu năm 2020

UBND TP Hạ Long 29/09/2020
17 số 429/QĐ-UBND

 

Quyết định kiện toàn BCĐ phòng chống dịch bệnh trên người thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 28/09/2020
18 Số 337/KT

 

V/v thông báo kết quả thẩm dịnh hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi sauats vay vốn theo quyết định số 4204/2015/QĐ-UBNd ngày 24/12

UBND TP Hạ Long 25/09/2020
19 Số 10454/QĐ-BTC

 

quyết định v/v Ban hành thể lệ Cuộc thi " Tuyến đường thôn kiểu mẫu tiêu biểu thành phố Hạ Long" năm 2020

UBND TP Hạ Long 25/09/2020
20 Số 9284/UBND - VHTT

 

Cảnh báo nguy cơ tấn công vào các cơ quan, tổ chức qua lỗ hổng Zerologon

UBND TP Hạ Long 25/09/2020