Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 275/KH-UBND Kế hoạch sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2021 UBND TP Hạ Long 05/10/2020
2 Số 9548/UBND V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị giao ban ngày 28/9/2020 UBND TP Hạ Long 01/10/2020
3 Số 10572/QĐ-UBND

 

Phê duyệt kế hoạch cưỡng chế, di dời, giải tỏa điểm tập kết cát, đá, sỏi không phù hợp với quy hoạch. mục đích sử dụng trên địa bàn phường Bãi Cháy

UBND TP Hạ Long 30/09/2020
4 Số: 02-TB/KLBCĐ Thông báo kết luận Hội nghị sơ kết  tháng thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020  UBND TP Hạ Long 29/09/2020
5 Số 9396/UBND -VP

 

Thực hiện điện khẩn số 16/DDK-UBND của UBNd tỉnh về Phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

UBND TP Hạ Long 29/09/2020
6 Số 9427/BCĐPCCDBTN

 V/v tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm

UBND TP Hạ Long 29/09/2020
7 Số 9421/UBND-VP

V/v đăng thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc Tết trung thu năm 2020

UBND TP Hạ Long 29/09/2020
8 số 429/QĐ-UBND

 

Quyết định kiện toàn BCĐ phòng chống dịch bệnh trên người thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 28/09/2020
9 Số 337/KT

 

V/v thông báo kết quả thẩm dịnh hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi sauats vay vốn theo quyết định số 4204/2015/QĐ-UBNd ngày 24/12

UBND TP Hạ Long 25/09/2020
10 Số 10454/QĐ-BTC

 

quyết định v/v Ban hành thể lệ Cuộc thi " Tuyến đường thôn kiểu mẫu tiêu biểu thành phố Hạ Long" năm 2020

UBND TP Hạ Long 25/09/2020
11 Số 9284/UBND - VHTT

 

Cảnh báo nguy cơ tấn công vào các cơ quan, tổ chức qua lỗ hổng Zerologon

UBND TP Hạ Long 25/09/2020
12 số 265/KH - BCĐ

 

Kế hoạch tổ chức " Tuần lễ học tập suốt đời " năm 2020

UBND TP Hạ Long 24/09/2020
13 Số 4931/SGTVT-QLKCHT&ATGT Thông báo: Cấm phương tiện xe từ 4 trực trở lên lưu thông theo giờ qua trung tâm thị xã Quảng Yên Khác 23/09/2020
14 Số 3832/ SYT-NYV

 

V/v triển khai Sổ tay Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid -19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới

Khác 23/09/2020
15 Số 9177/UBND- VP

 

V/v triển khai thực hiện Thông báo số 34-TB/Tu ngày 22/9 của Thành ủy Hạ Long

UBND TP Hạ Long 23/09/2020
16 Số 10277/QĐ- UBND

 

Quyết định: Về việc giao quyền điều hành các công việc của UBND Thành phố và giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực Chủ tịch UBND Thành phố phụ trách

UBND TP Hạ Long 23/09/2020
17 Số 789/QĐCC

 

Quyết định Cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

UBND TP Hạ Long 22/09/2020
18 Số 261/KH-UBND

 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giưới sạch hơn năm 2020

UBND TP Hạ Long 21/09/2020
19 Số: 416/QĐ-UBND

 

Quyết định: Về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố Hạ Long ( halongcity.gov.vn)

UBND TP Hạ Long 21/09/2020
20 Số: 260/ KH-UBND

 

Kế hoạch: Ứng dụng CNTT trong hoạt động của thành phố Hạ Long, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021- 2025

UBND TP Hạ Long 21/09/2020