Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 472/TB-UBND

Thông báo v/v giới thiệu chức danh và chữ ký của quyền Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long nhiệm kỳ 2016-2021

UBND TP Hạ Long 04/09/2020
2 9583/QĐ-GQXP Quyết định v/v giao quyền xử phạt vi phạm hành chính UBND TP Hạ Long 04/09/2020
3 9584/QĐ-GQXP

Quyết định v/v giao quyền xử phạt vi phạm hành chính

UBND TP Hạ Long 04/09/2020
4 58-CV/BCĐ

 V/v tăng cường công tác tuyên truyền, chuẩn bị cho đợt điều tra khảo sát chỉ số PAPI năm 2020 trên địa bàn thành phố Hạ Long

Thành ủy Hạ Long 04/09/2020
5 9559/QĐ-UBND

 Quyết định v/v phân công công việc của quyền Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND thành phố Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021

UBND TP Hạ Long 03/09/2020
6 8468/ UBND-VHTT

 V/v tăng cường triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch covid-19

UBND TP Hạ Long 03/09/2020
7 25-TB/TU

 Thông báo ý kiến chỉ đạo của thường trực Thành ủy tại Hội nghị giao ban Thường trực ngày 31/8/2020

Thành ủy Hạ Long 01/09/2020
8 8380/UBND-YT

Xử lý khẩn cấp sản phẩm không đảm bảo ATTP: Pate Minh Chay

UBND TP Hạ Long 31/08/2020
9 235/KH-UBND

Kế hoạch thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và hóa chất bảo vệ thực vật không được phép sử dụng tại các vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hạ Long năm 2020

UBND TP Hạ Long 31/08/2020
10 457/TB-UBND

Thông báo về việc bổ sung 03 phương tiện Hiền Linh 99 QN-8455, Thịnh An 86 QN-8929, LaMuse Cruise QN-8936 và chấm dứt hoạt động vận chuyển khách du lịch trên Vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long đối với 02 tàu du lịch Thịnh An 86 QN- 2998, Nàng Tiên QN- 1647

UBND TP Hạ Long 28/08/2020
11 8199/UBND-VP

 V/v tăng cường thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tỉnh và Thành phố về phòng, chống dịch

UBND TP Hạ Long 27/08/2020
12 8142/UBND

V/v tăng cường hiệu quả công tác cải thiện môi trường kinh doanh, nâng năng lực cạnh tranh của thành phố Hạ Long( DDCI)

UBND TP Hạ Long 26/08/2020
13 7954/UBND-VP

 V/v đăng ký nhu cầu đưa công dân từ Đà Nẵng về địa phương

UBND TP Hạ Long 21/08/2020
14 231/KH-UBND

 Kế hoạch triển khai tiêm bổ sung vawcxin bại liệt( IPV) năm 2020 trên địa bàn thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 21/08/2020
15 227/KH-UBND

 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

UBND TP Hạ Long 21/08/2020
16 222/KH-UBND

Kế hoạch phổ biến các luật, nghị quyết mới được thông qua tại kỳ họp thứ 9, quốc hội khóa XIV và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 20/08/2020
17 7796/UBND-TCNV

 V/v phối hợp triển khai điều tra sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của CQHCNN tỉnh Quảng Ninh năm 2020

UBND TP Hạ Long 19/08/2020
18 13-TB/TU Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của BTV Thành ủy về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19 trong tình hình mới và phòng, chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn năm 2020 Thành ủy Hạ Long 19/08/2020
19 7831/UBND-VP V/v triển khai thực hiện Thông báo số 13-TB/TU ngày 19/8/2020 của Thành ủy Hạ Long liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19;  UBND TP Hạ Long 19/08/2020
20 7737/UBND-KT

 Theo dõi diễn biến và chủ động các biện pháp phòng, chống bão số 4 trên  địa bàn thành phố

UBND TP Hạ Long 18/08/2020