Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 22/TU Chỉ thị của ban  thường vụ thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân  Canh Tý 2020 Thành ủy Hạ Long 31/12/2019
2 1023/KH-STTTT KẾ HOẠCH  Công tác thông tin tuyên truyền tỉnh Quảng Ninh năm 2020 UBND TP Hạ Long 30/12/2019
3 12/UBND-VP V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020 UBND TP Hạ Long 30/12/2019
4 10039/UBND-TCNV V/v tiếp tục thực hiện cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công UBND TP Hạ Long 30/12/2019
5 804/TB-UBND Thông báo lịch trực ngày nghỉ UBND TP Hạ Long 27/12/2019
6 9980/UBND-VP V/v thống nhất thông tin về tên gọi sự kiện ngày 12/01/2020 UBND TP Hạ Long 27/12/2019
7 1015/KH-STTTT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN tại Kỷ niệm 20 năm ngày Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên (lần thứ 2) và công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh UBND TP Hạ Long 25/12/2019
8 26/TB-VKS Thông báo về việc thực hiện Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH  14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội UBND TP Hạ Long 25/12/2019
9 9364/UBND- DL2 V/v thống nhất về thông tin tên gọi sự kiện ngày 12/01/2020 UBND TP Hạ Long 24/12/2019
10 489/BC-UBND Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát  thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố Hạ Long ( số liệu tính từ ngày 01/01/2019  đến ngày 15/12/2019) UBND TP Hạ Long 24/12/2019
11 211 - KH/TU Kế hoạch về việc tổ chức chào cờ đầu tuần trên địa bàn thành phố Thành ủy Hạ Long 23/12/2019
12 273/KH-UBND Kế hoạch tổ chức công bố Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long  và sắp xếp các đơn vị hành chính  cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh UBND TP Hạ Long 23/12/2019
13 9843/UBND V/v xử lý đối với các trường hợp  chậm nộp tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý  rác thải sinh hoạt  trên địa bàn Thành phố  UBND TP Hạ Long 23/12/2019
14 191/BC - HĐND Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV Đảng bộ thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 20/12/2019
15 9766/UBND Về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhân dịp tết Dương lịch năm 2020 UBND TP Hạ Long 19/12/2019
16 9794/UBND-VP V/v triển khai  thực hiện hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng  Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) UBND TP Hạ Long 19/12/2019
17 189/NQ-HĐND Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 UBND TP Hạ Long 18/12/2019
18 187/NQ-HĐND Nghị quyết về kết quả giám sát  việc giải quyết ý kiên, kiến nghị của cử tri gửi đến  kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021  UBND TP Hạ Long 18/12/2019
19 186/NQ-UBND Nghị quyết về việc phê chuẩn, bổ sung kế hoạch đầu tư  công trung hạn giai đoạn 2016-2020  của thành phố Hạ Long - Nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo tiêu chí chấm điểm UBND TP Hạ Long 18/12/2019
20 185/NQ-HĐND Kế hoạch về trách nhiệm phát triển kinh tế- xã hội năm 2020 UBND TP Hạ Long 18/12/2019