Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 3912/UBND

V/v chậm nộp tiền sử dụng đất còn lại của dự án Khu đô thị Hà Khánh, thành phố Hạ Long (giai đoạn 2) (đôn đốc lần 3)

UBND TP Hạ Long 08/05/2020
2 3918/UBND V/v phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão 2020 UBND TP Hạ Long 08/05/2020
3 3896/UBND-VHTT

V/v cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19

UBND TP Hạ Long 07/05/2020
4 3897/UBND-VHTT

V/v thông tin về kết quả xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Quảng Ninh năm 2019

UBND TP Hạ Long 07/05/2020
5 138-KH/UBND

Kế hoạch Tổ chức Chương trình Nghệ thuật chào hè Hạ Long – Quảng Ninh 2020

UBND TP Hạ Long 07/05/2020
6 241-KH/TU

Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội”

Thành ủy Hạ Long 07/05/2020
7 240-KH/TU

Kế hoạch Tuyên truyền, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)

Thành ủy Hạ Long 07/05/2020
8 84/TTCTXH-TTĐT V/v đưa tin “ Thông cáo báo chí khai trương Ngôi nhà Ánh Dương” tại Quảng Ninh Khác 05/05/2020
9 3698/UBND-VP V/v điều chỉnh một số hoạt động liên quan đến công tác phòng chống dịch trong giai đoạn ổn định kinh tế xã hội UBND TP Hạ Long 01/05/2020
10 1789-CV/TU

Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 28/4/2020 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ

Thành ủy Hạ Long 29/04/2020
11 3667/UBND-VP

V/v tổ chức cho học sinh, học viên đi học và đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục và đào tạo

UBND TP Hạ Long 29/04/2020
12 3620/UBND

V/v khắc phục ô nhiễm môi trường tại hồ điều hòa khu 3, phường Hà Khánh

UBND TP Hạ Long 28/04/2020
13 3640/UBND-YT

V/v đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh truyền qua thực phẩm trong phòng chống dịch bệnh Covid-19

UBND TP Hạ Long 28/04/2020
14 134/KH-UBND

Kế hoạch Loại trừ bệnh phong trên địa bàn thành phố Hạ Long giai đoạn 2020-2021

UBND TP Hạ Long 28/04/2020
15 133/KH-UBND Kế hoạchThực hiện Nghị quyết số 231/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh về kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm UBND TP Hạ Long 28/04/2020
16 3644/UBND V/v triển khai các nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ và quý II năm 2020 UBND TP Hạ Long 28/04/2020
17 36-CT/TU Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Khác 28/04/2020
18 2748/UBND-GD

V/v tổ chức cho học sinh, học viên, sinh viên đi học và đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục và đào tạo

Khác 28/04/2020
19 3578/UBND-VP V/v chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trở lại học tập sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch COVID-19 UBND TP Hạ Long 27/04/2020
20 3486/UBND

V/v kiểm tra, khắc phục phản ánh ô nhiễm môi trường tại hồ điều hòa khu 3, phường Hà Khánh

UBND TP Hạ Long 24/04/2020