Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 9133/UBND vv triển khai thực hiện TB số 297-TB/TU của Thành ủy UBND TP Hạ Long 01/10/2021
2 8609/QĐ-UBND

QĐ. Ban hành Quy chế Văn hoá cơ sở tại phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường thuộc Thành phố

 

UBND TP Hạ Long 01/10/2021
3 7802/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất bổ sung của ông, bà Nguyễn Văn Vang - Phạm Thị hải tổ 56, khu 6B phường Hà Phong để GPMB thực hiện dự án: Đường bao biển nối thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm Phả UBND TP Hạ Long 01/10/2021
4 9328/UBND Về việc tăng cường triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năng lực cạnh tranh của Thành phố Hạ Long (DDCI) những tháng cuối năm 2021 UBND TP Hạ Long 30/09/2021
5 1980/STTTT-BCVT V/v công bố số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 các cấp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Khác 29/09/2021
6 9069/UBND  vv tổ chức các hoạt động tuyên truyền "Ngày toàn dân PCCC" 04/10/2021 UBND TP Hạ Long 29/09/2021
7 282/KH-UBND  Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2021 UBND TP Hạ Long 29/09/2021
8 835/BC-UBND Báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại 9 tháng năm 2021 UBND TP Hạ Long 29/09/2021
9 8269/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất đối với ông bà Đặng Văn Chất - Nguyễn Thị Thơi sử dụng đất tại khu Trới 6, phường Hoành Bồ để GPMB thực hiện dự án Cải tạo, sửa chữa và nâng cấp Trụ sở huyện Hoành Bồ cũ thành Trường THPT Hoành Bồ, thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 29/09/2021
10 830/BC-UBND  Báo cáo phát triển KTXH và công tác chỉ đạo điều hành 9 tháng năm 2021 UBND TP Hạ Long 29/09/2021
11 4503/SNN&PTNT-QLCL v.v chiêu thương gian hàng thủy sản tại các chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Khác 29/09/2021
12 16/KH-LĐTBXH Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật Lao động, BHXH, An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hạ Long năm 2021 Khác 29/09/2021
13 8956/UBND vv tổ chức và hoạt động của tổ covid 19 cộng đồng UBND TP Hạ Long 29/09/2021
14 281/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022 UBND TP Hạ Long 29/09/2021
15 8948/UBND vv tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong thi công xây dựng UBND TP Hạ Long 29/09/2021
16 460-461/QĐ-UBND QĐ. tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính của ông Nguyễn Hữu Thơ và ông Ngô Văn Sang UBND TP Hạ Long 29/09/2021
17 271/KH-UBND  Kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 UBND TP Hạ Long 29/09/2021
18 370-TB/TU Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực tỉnh uỷ Quảng Ninh, BCĐ cấp Tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 "về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại hội nghị ngày 27/9/2021 Tỉnh ủy Quảng Ninh 29/09/2021
19 565/TB-UBND

Thông báo dự kiến chương trình công tác tuần của UBND TP

 

UBND TP Hạ Long 29/09/2021
20 480-481/QĐ-UBND QĐ. Kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép chứng chỉ hành nghề vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hữu Thơ và ông Ngô Văn Sang UBND TP Hạ Long 28/09/2021