Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 204-CV/TU Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID 10 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới Thành ủy Hạ Long 06/01/2021
2 Sô: 01/VP-BCH V/v chủ động ứng phó với rét hại, gió mùa Đông Bắc UBND tỉnh Quảng Ninh 05/01/2021
3 Số: 01/CT-TTg Chỉ thị về tăng cường phòng, chống dịch bệnh covid-19 Khác 05/01/2021
4 Số: 32/UBND-VP V/v tiếp tục xác minh, truy vết, quản lý, theo dõi những người liên quan đến bệnh nhân COVID-19 UBND TP Hạ Long 05/01/2021
5 715-QĐ/TU Quyết định kiện tàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành phố , nhiệm kỳ 2016- 2021 Thành ủy Hạ Long 04/01/2021
6 336/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội xuân 2021 UBND TP Hạ Long 31/12/2020
7 số: 339/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2021-2025 và tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố Hạ Long  UBND TP Hạ Long 31/12/2020
8 13198/UBND

V/v báo cáo, cung cấp thông tin theo các kế hoạch của UBND tỉnh

UBND TP Hạ Long 31/12/2020
9 Số: 6220/QĐ-UBND Quyết định về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND phường Bãi Cháy đối với bà Lê Thị Hiền UBND TP Hạ Long 30/12/2020
10 Số: 6219/QĐ-UBND Quyết định về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND phường Giếng Đáy đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn UBND TP Hạ Long 30/12/2020
11 59/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016- 2021 HĐND Thành phố Hạ Long 30/12/2020
12 04-CT/TU Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu. Tỉnh ủy Quảng Ninh 30/12/2020
13 13180/UBND v/v rà soát tìm kiếm và quản lý người liên quan đến bệnh nhân 1440 và 1451 theo TB của Bộ Y tế UBND TP Hạ Long 30/12/2020
14 2436/TTKSBT-KSBTN Sở Y tế - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh
v/v Rà soát người liên quan BN1440 1451
Khác 30/12/2020
15 450/KT V/v triển khai công tác kết nối tiêu thụ sản phẩm nông, thủy sản UBND TP Hạ Long 30/12/2020
16 30-KH/TU Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 12/11/2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong tình hình mới Thành ủy Hạ Long 30/12/2020
17 29-KH/TU Kế hoạch Biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ thành phố Hạ Long (1930-2020) Thành ủy Hạ Long 30/12/2020
18 334/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên

UBND TP Hạ Long 29/12/2020
19 2436/TTKSBT-KSBTN

V/v rà soát, quản lý người liên quan đến bệnh nhân 1440 và 1452 theo thông báo khẩn của Bộ Y tế

Khác 29/12/2020
20 Số: 13025/UBND-TCNV V/v thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019 UBND TP Hạ Long 28/12/2020