Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 8017/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của hộ ông, bà Đặng Xuân Thuỷ - Nguyễn thị Gái để GPMB thực hiệ dự án đường nối từ đường tỉnh 326 đến khu dân cư đô thị Bắc Sông Trới, huyện Hoành Bồ (trước sáp nhập) UBND TP Hạ Long 22/09/2021
2 273/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện NQ số 05-NQ/TU ngày 09/4/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh UBND TP Hạ Long 22/09/2021
3 339/QĐ-UBND QĐ. thành lập Tổ công tác đặc biệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 UBND TP Hạ Long 22/09/2021
4 8295/UBND vv thực hiện Thông báo số 289-TB/TU ngày 07/9/2021 của Thường trực Thành ủy UBND TP Hạ Long 22/09/2021
5 777/BC-UBND Báo cáo kết quả công tác giảm nghèo 8 tháng đầu năm 2021 UBND TP Hạ Long 22/09/2021
6 8106.1/UBND vv thực hiện TB số 286-TB/TU ngày 03/9/2021 của BTV thành ủy UBND TP Hạ Long 22/09/2021
7 6989.1/UBND vv triển khai thông báo kết luận số 248-TB/TU ngày 03/8/2021 của Thành ủy UBND TP Hạ Long 22/09/2021
8 6024/UBND vv thực hiện TB số 231-TB/TU của BTV Thành ủy UBND TP Hạ Long 22/09/2021
9 362-TB/TU Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực tỉnh uỷ Quảng Ninh, BCĐ cấp Tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 " về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại hội nghị ngày 20/9/2021" Tỉnh ủy Quảng Ninh 22/09/2021
10 276/KH-UBND Kế hoạch phát triển nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia UBND TP Hạ Long 21/09/2021
11 8640/UBND vv chấn chỉnh việc giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân UBND TP Hạ Long 21/09/2021
12 7956/QĐ-UBND QĐ. thu hồi bổ sung đất của công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin đang quản lý, sử dụng tại phường Hà Tu để GPMB thực hiện dự án: Đường bao biển nối thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh UBND TP Hạ Long 21/09/2021
13 263/KH-UBND; 264/KH-UBND Kế hoạch phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP và Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2022   UBND TP Hạ Long 21/09/2021
14 253/KH-UBND Kế hoạch tiếp xúc hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn TP 2021 UBND TP Hạ Long 21/09/2021
15 544/TB-UBND Thông báo lịch công tác tuần của UBND Thành phố từ 20/9/2021 - 24/9/2021 UBND TP Hạ Long 21/09/2021
16 243/KH-UBND Kế hoạch tổ chức hội nghị thông tin, tuyên truyền góp phần nâng cao Chỉ số hiệu quả và hành chính công (PAPI) năm 2021 UBND TP Hạ Long 21/09/2021
17 34/2021/NQ-HĐND Quy định một số khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Khác 21/09/2021
18 8099/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt phương án triển khai thí điểm dịch vụ ăn uống trên tàu du lịch neo đậu tại bến thuỷ nội địa thuộc cảng tàu khách quốc tế Hạ Long UBND TP Hạ Long 21/09/2021
19 8732/UBND về việc mở lại một số hoạt động dịch vụ trong tình hình mới UBND TP Hạ Long 21/09/2021
20 8673/UBND Về việc mở lại một số hoạt động dịch vụ trong tình hình UBND TP Hạ Long 19/09/2021