Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 Số: 937/BC-UBND Báo cáo tình hình KTXH và công tác chỉ đạo điều hành của UBND TP năm 2020 UBND TP Hạ Long 17/12/2020
2 Số: 12586/UBND-VP v/v cung cấp danh sách tài khoản giải quyết phản ánh hiện trường, ý kiến người dân trên ứng dụng Smart Quảng Ninh  UBND TP Hạ Long 15/12/2020
3 Số: 15101/QĐ-UBND Quyết định v/v công nhận đơn vị đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn thành phố Hạ Long  UBND TP Hạ Long 14/12/2020
4 số 12576/BATGT v/v tuyên truyền vận động toàn dân đội mũ bảo hiểm cho trẻ em Khác 14/12/2020
5 Số: 15101/QĐ-UBND Quyết định v/v công nhận đơn vị đạt chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" trên địa bàn thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 14/12/2020
6 Số 25-KH/TU Kế hoạch tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 16/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệ chế biến, chế tạo giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 Thành ủy Hạ Long 11/12/2020
7 Số: 732/TB-UBND Thông báo v/v kết quả trúng tuyển hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ tại các trường mầm non, Phổ thông công lập( năm học 2020-2021), các trạm y tế trên địa bàn thành phố Hạ Long  UBND TP Hạ Long 10/12/2020
8 Số: 12197/UBND-YT V/v triển khai Sổ tay “Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV2 dương tính”  UBND TP Hạ Long 10/12/2020
9 Số: 12184/UBND V/v triển khai thực hiện Thông báo số 76-TB/TU ngày 30/11/2020 của Thường trực Thành ủy   UBND TP Hạ Long 09/12/2020
10 Số: 732/TB-UBND Thông báo v/v kết quả trúng tuyển hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ tại các trường mầm non, Phổ thông công lập( năm học 2020-2021), các trạm y tế trên địa bàn thành phố Hạ Long  UBND TP Hạ Long 09/12/2020
11 số 732.TB-UBND Thông báo v/v quản lý và tạm dừng 1 số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 09/12/2020
12 số 12191/UBND V/v thông tin tổ chức Hội nghị thương mại điện tử quốc tế B2B Alibaba.com UBND TP Hạ Long 09/12/2020
13 Số: 12093/UBND-VHTT V/v sử dụng và cập nhật bản đồ sống chung an toàn với COVID-19  UBND TP Hạ Long 08/12/2020
14 Số: 12098/UBND V/v công bố, công khai điều chỉnh, bổ sung KHSĐ năm 2020 của thành phố Hạ Long  UBND TP Hạ Long 08/12/2020
15 Số: 12103/UBND V/v xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 03-Ctr/TU ngày 30/10/2020  UBND TP Hạ Long 08/12/2020
16 số 238/QĐ-HĐND Quyết định về việc phê chuẩn, điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2020 HĐND Thành phố Hạ Long 08/12/2020
17 Số: 12098/UBND V/v công bố công khai điều chỉnh bổ sung KHSDĐ năm 2020 của thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 08/12/2020
18 Số: 14553/QĐ-UBND Quyết định v/v thu hồi, hủy bỏ “Tổng mặt bằng quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/200 một phần thửa đất số 71 tờ bản đồ 17, phường Hồng Hải, tp Hạ Long” được phòng Quản lý đô thị thành phố phê duyệt ngày 15/1/2015  UBND TP Hạ Long 07/12/2020
19 Số: 5828/QĐ-UBND Quyết định v/v phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND xã Sơn Dương đối với ông Nguyễn Tuấn Phú  UBND TP Hạ Long 07/12/2020
20 số: 14551/QĐ-UBND Quyết định về việc phong tỏa tạm thời nhà nghỉ Hòa Bình( số 39 Vườn Đào- tổ 4, khu 2, phường Bãi Cháy) UBND TP Hạ Long 05/12/2020