Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 7251/UBND vv rà soát TTHC mới được công bố sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ UBND TP Hạ Long 30/08/2021
2 6405/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của 03 tổ chức tại phường Giếng Đáy để thực hiện công tác BT GPMB Dự án tuyến đường kết nối từ điểm cầu Cửa Lục 1 đến ngã ba Kênh Đồng thuộc phường Giếng Đáy UBND TP Hạ Long 30/08/2021
3 36/2021/NQ-HĐND Nghị quyết về một số giải pháp cấp bách và chính sách đặc thù phòng, chống dịch bệnh covid 19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Khác 27/08/2021
4 624/BC-UBND Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri HĐND Thành phố Hạ Long 27/08/2021
5 296-KL/TU Kết luận Của BCH Đảng bộ Thành phố Thành ủy Hạ Long 27/08/2021
6 320-TB/TU Tb ý kiến chỉ đạo BTV tỉnh ủy vv pc covid Tỉnh ủy Quảng Ninh 27/08/2021
7 316/QĐ-UBND QĐ. thành lập Tổ công tác giúp việc xây dựng Báo cáo của UBND thành phố UBND TP Hạ Long 27/08/2021
8 7683/UBND vv theo dõi chủ động ứng phó mưa trên địa bàn UBND TP Hạ Long 27/08/2021
9 7637/UBND vv triển khai trồng rừng gỗ lớn theo NQ 337 UBND TP Hạ Long 27/08/2021
10 7128/UBND vv rà soát TTHC mới được công bố sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ UBND TP Hạ Long 27/08/2021
11 588/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 UBND TP Hạ Long 27/08/2021
12 75/BC-MTTQ-BTT Báo cáo tổng hợp ý kiến cử kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri thường lệ giữa năm 2021 - Đại biểu HĐND Thành phố khóa II nhiệm kỳ 2021 - 2026 Khác 27/08/2021
13 74/BC-MTTQ-BTT Báo cáo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ Thành phố 6 tháng đầu năm 2021 Khác 27/08/2021
14 5833/UBND-DL1 Hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động, học sinh, sinh viên, người già, trẻ em từ tỉnh ngoài về Quảng Ninh. UBND tỉnh Quảng Ninh 26/08/2021
15 495/TB-UBND Thông báo Xét tuyển HĐLĐ theo Nghị quyết số: 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ vào các trường Phổ thông công lập (Năm học 2021 - 2022) trên địa bàn Thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 26/08/2021
16 7663/UBND vv tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID - 19 năm 2021-2022; cài đặt app "Sổ sức khỏe điện tử" UBND TP Hạ Long 25/08/2021
17 7669/UBND v/v triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021 UBND TP Hạ Long 25/08/2021
18 2838/QĐ-UBND Về việc Ủy quyền phê duyệt một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của sở văn hóa và thể thao UBND tỉnh Quảng Ninh 25/08/2021
19 2774/SCT-XNK Doanh nghiệp Nauy cần tìm nhà cung cấp các sản phẩm: nước mắm, tương ớt, sốt chua ngọt, phỏ khô, bún khô, bánh đa nem, bún, miến phở ăn liền Khác 25/08/2021
20 2776/SCT-XNK  V/v doanh nghiệp Hàn Quốc cần tìm nhà cung cấp tôm thẻ chân trắng đông lạnh Khác 25/08/2021