Văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 Số: 48-BC/TU Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận của chính quyền năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 Thành ủy Hạ Long 18/11/2020
2 số: 192/HĐND V/v tiếp xúc cử tri và các kỳ họp HĐND của các đai diểu HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND Thành phố Hạ Long 18/11/2020
3 Số: 46/NQ-HĐND Nghị quyết v/v nhất trí chủ trương ban hành cơ chế huy động, hỗ trợ vốn đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư đô thị đầu tư trước năm 2005 trên địa bàn thành phố Hạ Long  giai đoạn 2021- 2025. HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
4 Số: 45/NQ-HĐND Nghị quyết v/v  phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hạ Long- Nguồn vốn ngân sách thành phố Hạ Long; Điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công  ngân sách thành phố Hạ Long 2020; Danh mục các dự án thực hiện đình hoãn, giãn tiến độ và thực hiện điểm dừng kỹ thuật; Danh mục các dự án đầu tư mới năm 2021 HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
5 Số: 44/NQ-HĐND Nghị quyết v/v cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
6 Số: 43/NQ-HĐND Nghị quyết v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban pháp chế HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
7 Số: 42/NQ-HĐND Nghị quyết v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban kinh tế -Xã hội HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
8 Số: 41/NQ-HĐND Nghị quyết v/v  miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
9 Số: 40/NQ-HĐND Nghị quyết v/v  miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
10 Số: 39/NQ-HĐND Nghị quyết v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
11 Số: 38/NQ-HĐND Nghị quyết v/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
12 Số: 37/NQ-HĐND Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021 Số: 38/NQ-HĐND Nghị quyết v/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
13 Số: 36/NQ-HĐND Nghị quyết v/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021  HĐND Thành phố Hạ Long 16/11/2020
14 11253/BCĐ- LNATTP Về việc tăng cường công tác phòng chống ngộ độc do độc tố tự nhiên, bảo đảm an toàn thực phẩm trong mùa bão, lũ 2020 UBND TP Hạ Long 16/11/2020
15 Số: 11200/UBND-TNMT V/v tham gia ý kiến vào dự thảo quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 202102030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 13/11/2020
16 306/KH-UBND Tổ chức tuyên truyền, triển khai các hoạt động thực hiện nhân ngày Quốc tế người khuyết tất 3/12/2020 UBND TP Hạ Long 12/11/2020
17 Số 11037/BCĐ-PCCDBTN V/v Tăng cường giám sát và phòng chống các dịch bệnh mùa Đông Xuân năm 2020-2021 Khác 11/11/2020
18 Số 08-BC/BCD Báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 Thành ủy Hạ Long 10/11/2020
19 Số 135/CV-TU ngày 10/11/2020 V/v tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cá nhân các đồng chí học viên được cử tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng của Tỉnh, Thành phố Thành ủy Hạ Long 10/11/2020
20 Thông báo số 658/TB-UBND ngày 10/11/2020 Về việc tạm dừng một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai tại các xã, phường: Hồng Hà, Hà Tu, Hà Phong, Bãi Cháy, Giếng Đáy, Hà Khẩu, Việt Hưng, Lê Lợi, Sơn Dương, Đồng Lâm, Kỳ Thượng. UBND TP Hạ Long 10/11/2020