Văn bản chỉ đạo điều hành

STT S?/K� hi?u Tr�ch y?u ??n v? ban h�nh Ng�y ban h�nh T�i li?u ?�nh k�
1 Số 10454/QĐ-BTC

 

quyết định v/v Ban hành thể lệ Cuộc thi " Tuyến đường thôn kiểu mẫu tiêu biểu thành phố Hạ Long" năm 2020

UBND TP Hạ Long 25/09/2020
2 Số 9284/UBND - VHTT

 

Cảnh báo nguy cơ tấn công vào các cơ quan, tổ chức qua lỗ hổng Zerologon

UBND TP Hạ Long 25/09/2020
3 số 265/KH - BCĐ

 

Kế hoạch tổ chức " Tuần lễ học tập suốt đời " năm 2020

UBND TP Hạ Long 24/09/2020
4 Số 3832/ SYT-NYV

 

V/v triển khai Sổ tay Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid -19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới

Khác 23/09/2020
5 Số 9177/UBND- VP

 

V/v triển khai thực hiện Thông báo số 34-TB/Tu ngày 22/9 của Thành ủy Hạ Long

UBND TP Hạ Long 23/09/2020
6 Số 10277/QĐ- UBND

 

Quyết định: Về việc giao quyền điều hành các công việc của UBND Thành phố và giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực Chủ tịch UBND Thành phố phụ trách

UBND TP Hạ Long 23/09/2020
7 Số 789/QĐCC

 

Quyết định Cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

UBND TP Hạ Long 22/09/2020
8 Số 261/KH-UBND

 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giưới sạch hơn năm 2020

UBND TP Hạ Long 21/09/2020
9 Số: 416/QĐ-UBND

 

Quyết định: Về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố Hạ Long ( halongcity.gov.vn)

UBND TP Hạ Long 21/09/2020
10 Số: 260/ KH-UBND

 

Kế hoạch: Ứng dụng CNTT trong hoạt động của thành phố Hạ Long, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021- 2025

UBND TP Hạ Long 21/09/2020
11 Số: 259/KH-UBND

 

Kế hoạch Tổ chức Tết Trung thu cho thiếu niên nhi đồng năm 2020

UBND TP Hạ Long 21/09/2020
12 Số: 9120/UBND

 

V/v tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV

UBND TP Hạ Long 21/09/2020
13 Số 9068/ UBND

 

V/v thực hiện Văn bản số 6053/UBND TD1 ngày 3/9/2020 của UBND tỉnh chỉ đạo Tập trung thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiêu snaij, tố cáo phục vụ Đại hội Đảng

UBND TP Hạ Long 18/09/2020
14 Số: 258/KH-UBND

 

Kế hoạch: Phòng chống dịch bệnh COVID - 19 trong các cơ sở giáo dục năm học 2020 - 2021

UBND TP Hạ Long 18/09/2020
15 9043/UBND-VHTT

V/v tạm dừng  cung cấp số liệu cài đặt phần mềm bluezone

UBND TP Hạ Long 18/09/2020
16 523/TB-UBND

V/v tạm dừng các hoạt động thi công xây dựng và vận chuyển đất, đá, vật liệu rời trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

UBND TP Hạ Long 18/09/2020
17 8994/UBND-YT

V/v giám sát người trở về từ thành phố Đã Nẵng

UBND TP Hạ Long 17/09/2020
18 408/QĐ-UBND

Quyết định V/v kiện toàn Ban chỉ đạo đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 16/09/2020
19 410/QĐ-UBND

Quyết định V/v kiện toàn ban chỉ đạo triển khai đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2015, đến năm 2020 thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 16/09/2020
20 8848/UBND

 V/v thu hồi đất đã cho Công ty TNHH MTV Gốm xứ mỹ nghệ Hoàng Yến tại phường Việt Hưng

UBND TP Hạ Long 14/09/2020