văn hóa - xã hội

Thành phố họp triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19
Ngày đăng 04/05/2020 | 09:53  | View count: 344

Ngày 4/5, UBND Thành phố tổ chức cuộc họp  trực tuyến triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố dự và chỉ đạo cuộc họp.

Để hỗ trợ cho người dân, người lao động, doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch COVID -19, UBND Thành phố đã xây dựng kế hoạch thực hiện. Theo đó, các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Quá trình thực hiện hỗ trợ phải bảo đảm chính xác và đúng thời gian quy định. Theo đó, người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn không đảm bảo mức sống tối thiểu được chi trả kinh phí hỗ trợ tùy theo từng đối tượng với mức hỗ trợ từ 1.000.000đ/tháng đến 1.800.000đ/ tháng, không quá 3 tháng. Các đối tượng khác đảm bảo thực hiện kịp thời sau khi có đủ các hồ sơ liên quan theo quy định.

Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh: Đây là chính sách mang tính nhân văn sâu sắc của Chính phủ nhằm góp phần ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội. Do đó yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo, các đơn vị, ban ngành, các tổ chức đoàn thể và UBND các phường, xã phát huy vai trò, trách nhiệm, phối hợp thực hiện tốt các bước từ rà soát, lập danh sách cho đến chi trả hỗ trợ, đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trong tổ chức thực hiện và người đứng đầu đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai sót, bỏ sót đối tượng hoặc có trường hợp lợi dụng tham ô, tham nhũng.


 Hồng Hạnh