văn hóa - xã hội

Đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thành ủy đến thăm các gia đình thương binh, liệt sỹ tại các phường: Cao Xanh, Cao Thắng
Ngày đăng 24/07/2020 | 03:42  | View count: 1322

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020). Đồng chí Phạm Lê Hưng Phó Bí Thư Thành ủy đã đến thăm hỏi các gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình chính sách trên địa bàn phường Cao Xanh, Cao Thắng. 

Đ/c Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thành ủy tặng quà ông Đào Duy Đốc , người hoạt động kháng chiến

  bị nhiễm chất độc hóa học Phường Cao Thắng


Đồng chí đã đến thăm ông Trần Văn Bình, thương binh 1/4,  phường Cao Xanh, thăm ông Đào Duy Đốc , người hoạt động kháng chiến  bị nhiễm chất độc hóa học Phường Cao Thắng, và bà Nguyễn Thị The, vợ liệt sỹ phường Cao Thắng.

Đồng chí đã thăm hỏi, động viên và mong muốn các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công tiếp tục nêu cao, phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đồng chí Phó Bí Thư yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể các phường cần có  những hoạt động thiết thực hơn nữa, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình chính sách, góp phần làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

Mỹ Hạnh